Diverse Bijbelstudies

De kracht van het gebed, van Elia

Elia leeft in de tijd met Achab en Izebel. Zij regeerden over het tienstammen rijk. Tien staat voor volheid in de Bijbel. Izebel, opgegroeid als dochter van de opperpriester van Baäl, de zonnegod. Dit was ongeveer 9 eeuwen voor Christus. Achab had een zwak karakter en de afgoderij weelde tierig in het land. Er werden zelfs kind offers gebracht, zoals ook nu in deze tijd.   God had het volk gewaarschuwd. Deuteronomium 11:16-17 16 Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt, zodat u...

De dood van Achan

Jozua 6 en 7   De inwoners van het land Kanaän zien dat een slavenvolk door hun God word bevrijd uit Egypte. Dan heeft Israël heeft een geweldige overwinning behaald op Jericho, God gaf Israël Jericho. Daarna willen ze Ai veroveren, dat wordt een nederlaag.   God geeft Jericho, Jozua zegt tegen het volk “juich, want de HEERE heeft u de stad gegeven.” God geeft het de stad aan Israël. Met de voorwaarde dat: “het zilver en goud en de koperen en ijzeren voorwerpen moeten heilig zijn voor...
Onderdelen 1 - 2 van 5
1 | 2 | 3 >>

Van dood naar opstanding tot de nieuwe aarde

0. Hoe gaat het na de dood

Hoe gaat het na de dood.   1 De doden zijn dood. De mensen die gestorven zijn wachten in het graf op de wederkomst van Jezus naar de aarde. Ze slapen de doodsslaap. De gelovigen worden opgewekt bij de eerste wederkomst, de ongelovigen bij de tweede wederkomst.   2 Eerste wederkomst van Christus naar de aarde. Iedereen zal het zien dat Jezus terugkomt, dus geen geheime opname.   3. De mensen bij de eerste wederkomst naar de aarde. De rechtvaardigen zullen uit hun graf komen, de...

1. De doden zijn dood

Genesis 3 19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.   Genesis 4 10 En Hij zei: Wat hebt u gedaan! Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept.                        God kwam van de Hemel om Kain te vragen wat er gebeurd was....
Onderdelen 1 - 2 van 8
1 | 2 | 3 | 4 >>

Gelijkenissen

De barmhartige Samaritaan

Wie komen er in de gelijkenis voor en zijn het beeld van? Rovers: satan en zijn volgelingen. Gewonde man: slachtoffer van satan en zijn volgelingen. Samaritaan: Jezus. Priester: dominee, voorganger, kerkleider. Leviet, ouderling, diaken e.d. Herber: kerk.   De man die aan Jezus vraagt, wie is mijn naaste, is een wetgeleerde. Hij kende de wet. Hij wist het gebod van God. Lukas 10:25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om...

De rijke man en de arme Lazerus

Deze gelijkenis staat in Lukas 16. De rijke man is een beeld van: De leiders van Israël. De arme Lazarus is een beeld van de heidenvolken.   16:19a  Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen. Een rijke man, dat zijn de joden. Zij hadden het evangelie en Jezus in hun midden. De rijke man ging gekleed in purper en fijn linnen.  Fijn linnen werd alleen gedragen door de priesters. Leviticus 14:4 Hij moet het heilige linnen...
Onderdelen 1 - 2 van 4
1 | 2 >>

Het leven van Jezus

Vieren we Pasen of Pesach

Waar komt ons huidige paasfeest vandaan? De heidenen vierden vroeger het lentefeest en dat werd gevierd vanaf het moment dat er in een etmaal meer licht is dan dat het donker is (equinox). Het lente feest was een heidens feest en bedoeld om het ontwaken van de lente te vieren. Zo hadden de heidenen in december het feest hadden van de geboorte van het licht (wat we nu Kerst noemen). De paasvuren waren waarschijnlijk bedoeld om de boze geesten te verjagen en de paas eieren zijn een beeld van...

Geboorte van Jezus

Er ging een gebod uit van keizer Augustus. Een keizer in die tijd was een god. Zijn naam betekent dan ook:  'de verhevene' Jozef en Maria gingen niet zomaar naar Judea, het was de bedoeling dat Jezus daar geboren zou worden.   Psalm 132 :11 11 De HEERE heeft David in waarheid gezworen,  en Hij zal daar niet van afwijken:  Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon zetten. Mattheus 1:1 1 Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van...
Onderdelen 1 - 2 van 2

Vrouwen in de Bijbel

De vrouw in de Bijbel, Eva

Wat was de positie van de vrouw tot de zondeval?   Genesis 2:18 18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem Hier lijkt het of God een hulpje van de vrouw gemaakt heeft, een slaaf. Wat niet zo is, God is ook onze hulp, is hij ondergeschikt aan ons? Psalm 115:9 9 Israël, vertrouw op de HEERE, Hij is hun hulp en hun schild. (er zijn meer voorbeelden hiervan in de Bijbel, het is niet gebaseerd op één...

De vrouw in de bijbel, Ruth (1)

Twee Bijbel boeken dragen de naam van een vrouw, het boek Esther en het boek Ruth. Hierin zien we de hand van God, die ook vrouwen gebruikt voor het evangelie. Esther een jodin en Ruth een vrouw Moabitische vrouw, voor de joden was zij een heiden. Haar naam komt ook voor in het geslachtsregister van Jezus   Mattheus 1:5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï; Zij werd de overgrootmoeder van David en is een van de vrouwen in de rij waaruit...
Onderdelen 1 - 2 van 7
1 | 2 | 3 | 4 >>

Feesten in de Bijbel

Het Loofhuttenfeest

De Bijbel kent een aantal jaarlijkse feesten. Deze jaarlijkse feesten zijn een beeld van Gods grote verlossingsplan in de tijd. Een van deze feesten is Loofhuttenfeest. Op de 15e dag van de zevende maand. Dit is vijf dagen na de Grote Verzoendag. Dit feest wordt beschreven in het boek Leviticus H 23:33/44   Datums Loofhuttenfeest 2016 (5777): 16-23 oktober 2017 (5778): 4-11 oktober 2018 (5779): 23-30 september 2019 (5780): 13-20 oktober   Het Paasfeest was het...

De Grote Verzoendag

De Bijbel kent zeven jaarlijkse feesten. Deze jaarlijkse feesten zijn een beeld van Gods grote verlossingsplan in de tijd. Een van deze feesten is “De Grote Verzoendag”. Op de 10e dag van de zevende maand. Dit nam een volledige dag in beslag, van zonsondergang tot zonsondergang.   Datums grote verzoendag: 2015 (5776): 22-23 september 2016 (5777): 11-12 oktober 2017 (5778): 29-30 september 2018 (5779): 18-19 september 2019 (5780): 8-9 oktober   Wat houdt...
Onderdelen 1 - 2 van 2