De doden zijn dood

0. Hoe gaat het na de dood

Hoe gaat het na de dood.   1 De doden zijn dood. De mensen die gestorven zijn wachten in het...

1. De doden zijn dood

Genesis 3 19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert,...
Onderdelen 1 - 2 van 2

Gelijkenissen

De barmhartige Samaritaan

Wie komen er in de gelijkenis voor en zijn het beeld van? Rovers: satan en zijn volgelingen....

De rijke man en de arme Lazerus

Deze gelijkenis staat in Lukas 16. De rijke man is een beeld van: De leiders van Israël. De arme...

De verloren penning

Jezus sprak hier, in Lukas 15 drie gelijkenissen. In de eerste gelijkenis vinden wij de Zoon die...

De vijf wijze en de vijf dwaze maagden

In het Oosten worden huwelijksfeesten in de avond gehouden. De bruidegom gaat uit zijn bruid...
Onderdelen 1 - 4 van 4

Het leven van Jezus

Een vreed(t)zaam kerstfeest en een gevuld nieuwjaar

De nacht dat Jezus geboren werd kon men geen plaats vinden om hem en zijn moeder een fatsoenlijke...

Hij droeg sandalen

Wij gaan regelmatig eenmaal per maand met een kerkgroepje een dagje wandelen. Meestal hebben wij...

Vieren we Pasen of Pesach

Waar komt ons huidige paasfeest vandaan? De heidenen vierden vroeger het lentefeest en dat werd...

Geboorte van Jezus

Er ging een gebod uit van keizer Augustus. Een keizer in die tijd was een god. Zijn naam betekent...
Onderdelen 1 - 4 van 4

Vrouwen in de Bijbel

De vrouw in de Bijbel, Eva

Wat was de positie van de vrouw tot de zondeval?   Genesis 2:18 18 Ook zei de HEERE God:...

De vrouw in de Bijbel, Ruth (4)

1 Intussen ging Boaz naar de poort en ging daar zitten. En zie, de losser over wie Boaz gesproken...

De vrouw in de bijbel, Ruth (1)

Twee Bijbel boeken dragen de naam van een vrouw, het boek Esther en het boek Ruth. Hierin zien we...

De vrouw in de Bijbel, Ruth (2)

Ruth op de akker van Boaz   1. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een...

De vrouw in de Bijbel, Ruth (3)

1 En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar: Mijn dochter, zou ik geen plaats van voor je zoeken,...

De vrouw in de Bijbel, Esther (1)

In Daniel wordt door God aan de koning doorgegeven dat er vijf opeen volgende rijken zullen zijn....

De vrouw in de Bijbel, Esther (2)

Esther 2   Esther of Ester is een Hebreeuwse meisjesnaam en betekent 'verborgen'. In het...
Onderdelen 1 - 7 van 7

Feesten in de Bijbel

Het Loofhuttenfeest

De Bijbel kent een aantal jaarlijkse feesten. Deze jaarlijkse feesten zijn een beeld van Gods grote...

De Grote Verzoendag

De Bijbel kent zeven jaarlijkse feesten. Deze jaarlijkse feesten zijn een beeld van Gods grote...
Onderdelen 1 - 2 van 2