Elia en Eliza

01 Wonderprofeten Elia & Eliza

Elia en Eliza (haal ze niet door elkaar) zijn profeten in het tien stammen rijk van Israël. Zij...

Armageddon en Elia

Armageddon nu Als wij het woord Armageddon horen, dan zijn er allerlei beelden die door ons hoofd...

Drie bergen van Elia

Als wij het leven van Elia bestuderen dan zien wij dat de hoogtepunten letterlijk en figuurlijk...

Elia & Eliza, overdracht van de mantel

Hoewel noch Elia noch Elisa een bijbelboek op hun naam hebben staan, zijn het toch twee van de...
Onderdelen 1 - 4 van 4

Van dood naar opstanding tot de nieuwe aarde

0. Hoe gaat het na de dood

Hoe gaat het na de dood.   1 De doden zijn dood. De mensen die gestorven zijn wachten in het...

1. De doden zijn dood

Genesis 3 19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert,...

2. Eerste wederkomst van Jezus naar de aarde

Het is nu nog genadetijd. Zoals in de dagen van Noach. De mensen konden nog met Noach en zijn gezin...

3. De mensen bij de eerste wederkomst naar de aarde

De rechtvaardigen   1 Korinthe 15 42 Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam...

4. Het duizendjarig vrederijk

Jezus is wedergekomen naar de aarde en de rechtvaardigen zijn opgenomen.   Johannes 17 24...

5. Het oordeel en inzicht in het oordeel

Het oordeel door de Heiligen (verlosten in Jezus)   1 Korintiërs 6 2 Weet u niet dat de...

6. Tweede wederkomst naar de aarde

Openbaring 21 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste...

7. Wat zegt de Bijbel over de hemel

In de hemel Jesaja 11 6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok...
Onderdelen 1 - 8 van 8

Gelijkenissen

De barmhartige Samaritaan

Wie komen er in de gelijkenis voor en zijn het beeld van? Rovers: satan en zijn volgelingen....

De rijke man en de arme Lazerus

Deze gelijkenis staat in Lukas 16. De rijke man is een beeld van: De leiders van Israël. De arme...

De verloren penning

Jezus sprak hier, in Lukas 15 drie gelijkenissen. In de eerste gelijkenis vinden wij de Zoon die...

De vijf wijze en de vijf dwaze maagden

In het Oosten worden huwelijksfeesten in de avond gehouden. De bruidegom gaat uit zijn bruid...
Onderdelen 1 - 4 van 4

Het leven van Jezus

Vieren we Pasen of Pesach

Waar komt ons huidige paasfeest vandaan? De heidenen vierden vroeger het lentefeest en dat werd...

Geboorte van Jezus

Er ging een gebod uit van keizer Augustus. Een keizer in die tijd was een god. Zijn naam betekent...
Onderdelen 1 - 2 van 2

Vrouwen in de Bijbel

De vrouw in de Bijbel, Eva

Wat was de positie van de vrouw tot de zondeval?   Genesis 2:18 18 Ook zei de HEERE God:...

De vrouw in de bijbel, Ruth (1)

Twee Bijbel boeken dragen de naam van een vrouw, het boek Esther en het boek Ruth. Hierin zien we...

De vrouw in de Bijbel, Esther (1)

In Daniel wordt door God aan de koning doorgegeven dat er vijf opeen volgende rijken zullen zijn....

De vrouw in de Bijbel, Ruth (3)

1 En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar: Mijn dochter, zou ik geen plaats van voor je zoeken,...

De vrouw in de Bijbel, Ruth (2)

Ruth op de akker van Boaz   1. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een...

De vrouw in de Bijbel, Ruth (4)

1 Intussen ging Boaz naar de poort en ging daar zitten. En zie, de losser over wie Boaz gesproken...

De vrouw in de Bijbel, Esther (2)

Esther 2   Esther of Ester is een Hebreeuwse meisjesnaam en betekent 'verborgen'. In het...
Onderdelen 1 - 7 van 7

Feesten in de Bijbel

Het Loofhuttenfeest

De Bijbel kent een aantal jaarlijkse feesten. Deze jaarlijkse feesten zijn een beeld van Gods grote...

De Grote Verzoendag

De Bijbel kent zeven jaarlijkse feesten. Deze jaarlijkse feesten zijn een beeld van Gods grote...
Onderdelen 1 - 2 van 2