De vrouw in de Bijbel, Eva

De vrouw in de Bijbel, Eva

Wat was de positie van de vrouw tot de zondeval?

 

Genesis 2:18

18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem

Hier lijkt het of God een hulpje van de vrouw gemaakt heeft, een slaaf. Wat niet zo is, God is ook onze hulp, is hij ondergeschikt aan ons?

Psalm 115:9

9 Israël, vertrouw op de HEERE, Hij is hun hulp en hun schild. (er zijn meer voorbeelden hiervan in de Bijbel, het is niet gebaseerd op één tekst)

Eva werd geschapen tegenover Adam (dus geen gelijke), zij kon hem helpen en aanvullen. Om samen één te zijn. Allebei in een andere positie.

 

Genesis 2

15 De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.

Hier gaat het alleen over Adam. Hij krijgt heerschappij over de hof.

 

Genesis 1

27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

Hier gaat het over Adam en Eva, samen moeten ze over de aarde heersen. Samen krijgen ze een grotere taak. Dan de taak die Adam alleen had. Ze hadden de taak om te heersen over de schepping en niet over mensen.

 

Genesis 2:22

22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.

God haalde een rib uit Adam. Hij had ook Eva uit stof kunnen vormen, zonder de rib van Adam. Maar omdat ze samen een eenheid moeten vormen, heeft Hij gekozen om Eva uit Adam te nemen.

Een rib uit het midden van Adam, dus niet boven Adam en ook niet onder hem.

 

Genesis 2:23-24

23 Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen.

24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.

Heel duidelijk blijkt uit het scheppingsverhaal dat God de man en vrouw op basis van gelijkwaardigheid heeft geschapen. Elk met verschillende eigenschappen en elkaar aanvullend. De man moet zijn vrouw aanhangen, lief hebben zoals hij zichzelf liefheeft. Man en vrouw zijn één, dat was de bedoeling van God.

 

Gezag over, de man moest zijn vrouw aanhangen, lief hebben. De vrouw moest haar man, aanvullen. Het ging over een onderlinge relatie. Dat was de opdracht voor de zondeval. De Bijbel heeft het over een onderlinge relatie tussen man en vrouw. De Bijbel spreekt niet van de man over vrouwen. Na de zondeval is gezag over omgeslagen in macht over. God is een God van relaties, hij wilde dat de man en vrouw onderling en in de schepping de relatie van God weerspiegelen. Christus is het hoofd van de gemeente, de bruid. Hij geeft zich helemaal voor zijn bruid, zodat zijn gemeente uit liefde voor hem kan kiezen.

 

Na de zondeval

 

Genesis 3:6 en 9 (nieuwe vertaling)

6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

Genesis 3:9

9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?

Eerst verbergen Adam en Eva zich voor God. De relatie met God is verstoord. Ook de relatie tussen man en vrouw is verstoord.

Nadat ze van de boom der kennis van goed en kwaad hadden gegeten komt God bij Adam vragen om verantwoording.

Merk op, vaak wordt de schuld aan de vrouw wordt gegeven, er staat duidelijk dat Adam bij Eva was. Dus op dat moment heeft Adam niet ingegrepen, hij liet het toe. God stelt hem verantwoordelijk.

 

Wat zijn de gevolgen na de zondeval van de relatie tussen man en vrouw.

Genesis 3:12

12 De mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ 13‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’

Voor de zondeval waren man en vrouw één “been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees!” zei Adam. Merk op, hoe snel de zonde scheiding maakt in relaties, meteen valt de man zijn vrouw af.

 

De vervloeking

Genesis 3:14

14 Toen zei de HEERE God tegen de slang:

Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt

onder al het vee en onder alle dieren van het veld!

Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven.

 

Het oordeel

Genesis 3:16-19

16 Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap  zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.

17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven;

18 dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten.

19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.

Let op, Adam krijgt geen opdracht om over de vrouw te heersen. God voorzag dat de man over de vrouw zou heersen als gevolg van de zonde. Adam gaf de vrouw de schuld als de veroorzaker van de zondeval. De vrouw gaf de slang de schuld.

Ook krijgt de man de opdracht om de aarde te bewerken. Wat gebeurt er in veel culturen, de man laat de vrouw het zware werk (op het land) doen.

 

Genesis 3:20

20 En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is.

Meteen, na de zondeval geeft Adam Eva een naam, hiertoe had God aan Adam geen opdracht gegeven. Ook hier, komt het (over)heersen van de man over de vrouw naar boven.

 

Greetje Jansen