De Grote Verzoendag

De Grote Verzoendag

De Bijbel kent zeven jaarlijkse feesten. Deze jaarlijkse feesten zijn een beeld van Gods grote verlossingsplan in de tijd. Een van deze feesten is “De Grote Verzoendag”.

Op de 10e dag van de zevende maand. Dit nam een volledige dag in beslag, van zonsondergang tot zonsondergang.

 

Datums grote verzoendag:

  • 2015 (5776): 22-23 september

  • 2016 (5777): 11-12 oktober

  • 2017 (5778): 29-30 september

  • 2018 (5779): 18-19 september

  • 2019 (5780): 8-9 oktober

     

Wat houdt grote verzoendag in

In het aardse heiligdom (de tempel) waren de diensten een symbool van het grote verlossingsplan. Op de laatste dag van de jaarlijkse dienst, De Grote Verzoendag, werd er verzoening voor het hele volk gevraagd. Alleen de mensen die zich verootmoedigen voor God konden verzoening ontvangen.

 

De waarschuwing

De mensen werden tien dagen voor de grote verzoendag gewaarschuwd door de priesters die op trompetten blazen. Deze trompetten waren gemaakt van zilver en uit één stuk. Zilver staat in de Bijbel voor verzoening. De verplaatsbare tabernakel in de woestijn ruste op voetstukken van zilver. Zo mogen wij rusten op de verlossing door Jezus voor ons gedaan.

Exodus 30:15 De rijke mag niet meer en de arme niet minder geven dan een halve sikkel, als u het hefoffer voor de HEERE geeft om voor uw leven verzoening te doen.

 

De dag de priesters hun bazuinen lieten horen was een sabbat, de sabbat van het bazuingeschal. Deze dag was de voorbereiding op de grote verzoendag, het was een plechtige dag. Het was om het volk aan de grote verzoendag te herinneren. Het gaf de mensen tijd om zich voor te bereiden op de belangrijkste dag van het jaar. Wij leven nu in de tijd van de waarschuwing voor de grote dag dat Jezus terugkomt. Het is voor ons ook een belangrijke tijd, wij moeten ook ons voorbereiden op de wederkomst.

 

De Verzoendag beeld van de eindtijd

De grote verzoendag is een beeld van de grote oordeelsdag. Het volk Israël moest een dag vasten, van eten, drinken en sex. Dus een hele dag niet eten, drinken en geen gemeenschap. Een tegenbeeld van de eindtijd Mattheus 24:37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging,

Voor God zijn een man en vrouw getrouwd zodra ze gemeenschap hebben. De betekenis van trouwen in de tekst hierboven is de seksuele vrijheid in onze westerse maatschappij.

 

Eerst werd er door de hogepriester eerst een stier geofferd. Een groot en kostbaar offer. Dit zondoffer was bedoeld om verzoening te doen voor de hogepriester en en zijn familie.

Dit was het grootste en het kostbaarste offer. Omdat in de dagelijkse dienst de priester de drager van de zonde van het volk was en dus zelf geen verzoening kon doen. Moest hij bij de Grote Verzoendag een zondoffer brengen. Dan was hij een beeld van Jezus, Jezus was zondeloos. Daarna kon hij verzoening doen voor het volk. Een beeld van Jezus die onze zonden op zich nam.

 

De hogepriester had op grote verzoendag niet zijn prachtige gewaad aan, maar een eenvoudig wit linnen kleed, uit één stuk geweven. Zoals Jezus hier op aarde kwam met één doel. Het kleed wat Jezus droeg hier op aarde was ook uit een stuk geweven. Johannes 19:23 Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven.

 

Als eerste ging de hogepriester het Heilige der Heilige binnen om voor zichzelf en zijn familie verzoening te brengen, Daarna ging hij naar de twee geitenbokken om verdere verzoening voor het volk te doen.

 

Verzoening voor het volk. De priester wierp het lot over twee geitenbokken, door middel van het lot kiest God. Een bok was bedoeld als verzoenoffer voor het volk, een beeld van Christus. Het bloed van deze bok werd door de hogepriester naar het Heilige der Heiligen gebracht. En werd het bloed zevenmaal op het verzoendeksel gesprenkeld. Zevenmaal staat voor volledige verzoening. Op het verzoendeksel, beeld van Jezus, en boven de wet die overtreden was.

 

Daarna kwam de hogepriester terug en ging naar de andere bok, Dit was de bok voor Azazel (satan) ---daar werden de zonden van het volk opgelegd. Dit is het beeld van de zonden die werden overgedragen op satan. De hogepriester legde beide handen op de kop van deze bok en beleed al de zonden van het volk. Daarna moest hij zijn kleren uittrekken en zich wassen en schone kleren aantrekken. Hij was in contact gekomen met de zonde en hij moest zich eerst reinigen voordat hij verder zijn dienst kon uitvoeren.

De bok waarop de zonden van het berouwvolle volk werd gelegd, werd door iemand die er voor, klaar stond, weggebracht naar de woestijn. De man die dit gedaan had moest voor hij weer onder het volk kwam zichzelf en zijn kleding wassen. Zodat hij gereinigd was voor hij terugkwam bij het volk.

De bok waarop de zonde was gelegd zou nooit meer terugkeren, zo zal uiteindelijk ook satan en de zonde nooit meer terugkeren. Nahum 1:9 Wat u ook bedenkt tegen de HEERE, Hij Zelf maakt er een vernietigend einde aan. Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen.

 

Wat moest het volk doen:

Ze moesten een heilige samenkomst hebben, zich verootmoedigen voor God, geen werk verrichten en een vuuroffer brengen. Wat is hiervan de boodschap voor ons.

Een heilige samenkomst we moeten ons vasthouden aan het geloof en de Bijbel, ook aandacht voor elkaar.

Het vuuroffer is een dierlijk of plantaardig offer wat volledig werd verbrand.

Het is ook een beeld van volkomen overgave aan God. We moeten onszelf helemaal willen geven aan God. Christus gaf zich helemaal voor ons, zo moeten wij ons voor Jezus geven.

Zich verootmoedigen, niet wat we zelf willen maar wat God van ons vraagt. Alles wat we hebben, hebben we gekregen en niets is door eigen verdienste.

Een volkomen sabbat. Op deze dag mochten ze geen werk doen en volledig met God bezig zijn. Het is ook voor ons, wij moeten ons werken en ons handelen op God richten. Naast onze werkzaamheden hier moeten we ons inspannen om het evangelie te brengen.


Daarna, aan het einde van de dag, ging de hogepriester naar buiten en zegende het volk. Als Jezus wederkomt zal hij Zijn volk zegenen met het eeuwige leven. Openbaring 22:14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

 

Greetje Jansen