De vijf wijze en de vijf dwaze maagden

De vijf wijze en de vijf dwaze maagden

In het Oosten worden huwelijksfeesten in de avond gehouden. De bruidegom gaat uit zijn bruid te halen en bij het licht van de fakkels gaat de stoet van zijn huis naar het huis van zijn vader, waar een maaltijd bereid is.

 

10 meisjes, maagden, de naam maagd houdt afzondering in, uiterlijke afzondering van de wereld. Het getal 10 staat in de Bijbel voor de hele wereld of veel, het is het getal van de volheid.

Vrouw staat in de Bijbel voor een religieuze macht in dit geval de kerk van Christus.

 

De lampjes waren waarschijnlijk een soort tralie korfjes met lappen erin die branden. Deze lampjes moeten vaak bijgevuld worden met olie. Dat betekent dat we voortdurend het Woord tot ons moeten nemen, dat zal er voor zorgen dat we vervuld worden van de HG.

Alle meisjes hebben een lamp, de lamp staat voor Jezus.

 

Johannes 8:12

12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

 

Ook staat deze voor de Bijbel.

Psalm 119:105

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

 

Er staat dat het woord vlees is geworden en onder ons heeft geleefd.

Johannes 1:1

1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Johannes 1:4

4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.

 

Vijf meisjes hebben kruikjes bij zich met olie, olie staat voor de Heilige Geest. Als er een koning werd gekozen werd deze gezalfd, tot koning, een beeld van de HG die werd uitgestort op de mens.

 

2 kon 9:6

6 Toen stond hij op en ging in huis; hij goot de olie uit over zijn hoofd en zei tegen hem: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Ik heb u gezalfd tot koning over het volk van de HEERE, over Israël.

Vijf meisjes hebben wel kruikjes maar geen olie, in de eerste instantie is er een tijd lang geen verschil te zien tussen de wijze en de dwaze meisjes. De dwaze meisjes vertegenwoordigen de mensen die een uitwendig christendom belijden. Het is duidelijk dat van uiterlijk vertoon je niet behouden wordt.

 

De meisjes vallen in slaap, de kerk slaapt, de mensen wachten lang. Voor ons duurt het wachten lang. De mensen hebben lang gewacht op Jezus ongeveer 4000 jaar, toen hij kwam herkenden ze hem niet meer.

Johannes 1:5

5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen

 

Het slapen is ook het beeld dat de mensen de wederkomst niet meer verwachten.

2 petrus 3:3-4

3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen

4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.

 

Te middernacht roept opeens een stem, waar komt deze vandaan? Een meisje (kerk) roept, er zijn dus 11 meisjes

We worden gewaarschuwd, de overige kerken en de mensen worden wakker geschud.

Openbaring 19:9

9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.

 

Het middernacht staat voor de tijd van duisternis en donkerheid.

Mattheus 24:22

22 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.

 

De dwaze meisjes hebben geen olie op voorraad, eerst vragen ze de wijze meisjes. Ze moeten naar de verkopers gaan. God geeft het om niet (helemaal voor niks), je moet alleen maar geloven.

Lukas 12:39

39 Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken

 

Lukas 12:35-36

35 Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend.

36 En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen

 

De olie staat voor de HG in de Bijbel. De dwaze meisjes willen de HG van de wijze meisjes overnemen, maar de HG is niet overdraagbaar, iedereen is voor zichzelf verantwoordelijk.

 

De meisjes maken zich snel klaar, als de waarschuwing klinkt is er nog tijd. Alleen de dwaze meisjes gaan niet op zoek naar Jezus. Jezus zegt:

Johannes 6:37b

37b en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.

 

De dwaze meisjes kloppen aan, ze worden niet meer op het feest binnengelaten.

Mattheus 25:10

10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.

11 Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!”

12 Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.”

13 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

 

Greetje Jansen