0. Hoe gaat het na de dood

0. Hoe gaat het na de dood

Hoe gaat het na de dood.

 

1 De doden zijn dood.

De mensen die gestorven zijn wachten in het graf op de wederkomst van Jezus naar de aarde. Ze slapen de doodsslaap. De gelovigen worden opgewekt bij de eerste wederkomst, de ongelovigen bij de tweede wederkomst.

 

2 Eerste wederkomst van Christus naar de aarde.

Iedereen zal het zien dat Jezus terugkomt, dus geen geheime opname.

 

3. De mensen bij de eerste wederkomst naar de aarde.

De rechtvaardigen zullen uit hun graf komen, de mensen die nog op aarde leven krijgen een nieuw lichaam en gaan met Jezus mee naar de hemel. De onrechtvaardigen zullen op dat moment sterven.

 

4. Het duizendjarig vrederijk.

De rechtvaardigen zijn bij Jezus in de hemel. De aarde is verwoest er is geen leven op aarde. Behalve satan en zijn volgelingen zullen er dwalen. Zij zijn aan de aarde gebonden.

 

5. Het oordeel en inzicht in het oordeel.

De gelovigen zullen inzicht krijgen in het oordeel. Zij zullen zien en weten waarom geliefden er niet zijn. Daar hebben de gelovigen 1000 jaar de tijd voor.

 

6. Tweede wederkomst naar de aarde

Het heilig Jeruzalem, alle mensen uit de hemel zullen met Jezus weer (na 1000 jaar in de hemel) teruggaan naar de aarde. En daar zal het oordeel over de ongelovigen plaatsvinden. Uiteindelijk zal elke knie zich voor God buigen.

 

7. Wat zegt de Bijbel over de hemel.

Dan zal de huidige hemel en aarde vernietigd worden en zal God alles nieuw maken. Dan zullen de gelovigen samen met Jezus op de nieuwe aarde zijn.

Greetje Jansen