Woordje van welkom

Welkom op de site

Deze site is in april 2013 gestart met de bedoeling om het Woord van God onder de mensen te brengen. Sindsdien is de site enorm gegroeid en is het bezoekersaantal elke maand alleen maar meer geworden. Wat we totaal niet verwacht hadden, daarin voelen wij de zegening van God.

 

Er zijn veel sites over de Bijbel en er is veel onduidelijkheid. De bedoeling van deze site is om het Woord van God te brengen zoals het in de Bijbel beschreven is. Misleidingen zijn de kerken binnengeslopen en tradities worden in ere gehouden. Wij willen u eerlijk informeren en uitleggen over wat er in de Bijbel staat.

 

Wij geloven dat de gehele Bijbel het geïnspireerde Woord van God is en als hoogste autoriteit voor onze leer en ons leven;

 

God is een God van liefde en relaties, Hij wil een relatie met u, wilt u een relatie met Hem? Dat kan door zijn Woord te bestuderen, zo leert u God kennen.

 

Wij wensen u veel lees en studie plezier.

Piet Westein, Gerda Huizinga en Greetje Jansen

Informatiepunt

Nieuws

Beste lezer,

Hieronder wil een "gast"schrijver zich voorstellen. Hij heeft een prachtige preek gehouden en daarvan een hele mooie studie gemaakt om te lezen. Hieronder stelt hij zich voor. Zijn studie kunt u hiernaast lezen. "Wie mag er bij God wonen?"

 
Hoi!
 
Ik ben Allard Huizinga, ik ben een jonge bevlogen student. Vanuit het prachtige Amsterdam schrijf ik soms een overdenking. Watzegtdebijbel is een geweldige site met verdiepende uitleggen over Bijbelse Onderwerpen.
Greetje, Piet en Gerda inspireren mij al jaren. Nu wil ik jou ook inspireren met de stukken die ik schrijf. Ik hoop dat je er veel plezier van hebt, ben je nieuw op deze site of is de bijbel nieuw voor je? Neem dan gerust eens contact op!
 
Mocht u een vraag hebben, voelt u zich vrij op contact op te nemen via social media.
 
Hartelijke groet en veel leesplezier,
 
Allard Huizinga
 
 
Allard we heten je welkom als schrijver op de site en hopen zeker nog meer van jou te mogen publiceren.

 

Soms komt er een vraag binnen in de mailbox van de website. Natuurlijk doen we ons best om een goed Bijbels gefundeerd antwoord te geven. Vanaf nu zullen we enkele vragen en antwoorden gaan publiceren op de website. Natuurlijk zonder naam of andere privé gegevens. U ziet hiernaast een nieuwe kolom; Vragen en antwoorden

Piet Westein begonnen aan een serie over Elia en Elisa. Regelmatig zal er een nieuwe studie hierover geplaatst worden. De allernieuwste kunt u vinden op de startpagina, eerdere studies vindt u onder het tabblad Piet Westein onder het kopje: Wonderprofeten Elia en Elisa

Woorden om het Woord

Uw verhaal op deze site?

Beste lezer,

 

U heeft het misschien ook wel eens, u ontmoet mensen met een verhaal. Iedereen heeft een persoonlijk verhaal, hoe hij of zij tot geloof gekomen is. Of wat God gedaan heeft in uw leven, waardoor u zich gesterkt voelt, of misschien juist niet. Wat u heeft meegemaakt om zover te komen in uw geloof en welke stappen u heeft genomen. Of  welke tegenstand u heeft ondervonden van mensen in uw omgeving of misschien wel van uw naaste familie.  
 
In ieder geval, lijkt het u fijn om uw verhaal te delen met de bezoekers van deze site. Schrijf dan uw verhaal op en stuur het naar infowatzegtdebijbel@gmail.com zodat het kan geplaatst kan worden op de site. Vermeld in de mail uw naam, wilt u niet uw naam bij uw verhaal gezet wordt, geef dat dan aan in uw mail.
 
Hartelijke groeten,


Wij behouden het recht om de ingezonden verhalen te redigeren en in te korten. Een plaatsing betekent niet dat wij de inhoud onderschrijven.

Te bestellen boeken

Een Sabbatsreis van Genesis naar Openbaring

Door de invloed van het christendom is de zondag de algemeen aanvaarde rustdag. De Bijbel, de norm voor de christen, geeft echter geen enkele aanwijzing voor de zondagsrust. De enige dag die apart is...

Het Grote conflict

Waarschijnlijk het bekendste werk van deze schrijfster. In dit boek beschrijft zij wat er gaande is achter de schermen van de wereldgeschiedenis. Het behandelt de periode vanaf het ontstaan van de...

Dood en opstanding, Hemel en hel

Een golf van occultisme overspoelt de wereld, die geenzins daarop is voorbereid, zich intensief daarmee bezig te houden. Dit feit heeft de schrijver ertoe gebracht zijn standpunt te bepalen ten...

Ongelooflijk - Rudy Dingjan

Een prachtig boek, elke dag een stukje om te lezen. Het gaat de hele Bijbel door en over de liefde van God. Ook waar wij denken, is dat liefde? Dan wordt het uitgelegd vanuit het aspect liefde. Dit...

Het leven van Jezus

Vieren we Pasen of Pesach

Waar komt ons huidige paasfeest vandaan? De heidenen vierden vroeger het lentefeest en dat werd gevierd vanaf het moment dat er in een etmaal meer licht is dan dat het donker is (equinox). Het lente feest was een heidens feest en bedoeld om het ontwaken van de lente te vieren. Zo hadden de heidenen...

Geboorte van Jezus

Er ging een gebod uit van keizer Augustus. Een keizer in die tijd was een god. Zijn naam betekent dan ook:  'de verhevene' Jozef en Maria gingen niet zomaar naar Judea, het was de bedoeling dat Jezus daar geboren zou worden.   Psalm 132 :11 11 De HEERE heeft David in waarheid gezworen,...

Wonderprofeten Elia en Eliza

Elia in Sarfath

De profeet Elia heeft geprofeteerd dat er geen regen zou vallen totdat hij dat zou zeggen. Aanvankelijk kon hij zich in Israël nog verborgen houden bij een beek, maar nu die is opgedroogd, wordt hij door God naar Sarfath wat in wat wij nu Libanon noemen gestuurd. Waarom nu juist Libanon, daar...

01 Wonderprofeten Elia & Eliza

Elia en Eliza (haal ze niet door elkaar) zijn profeten in het tien stammen rijk van Israël. Zij volgen elkaar op. Geen van beiden hebben een eigen Bijbelboek dat hun naam draagt, daardoor lijkt het dat zij niet belangrijk zijn. Het is pas als wij ze nauwkeurig lezen, dat wij hun belangrijkheid voor...

Armageddon en Elia

Armageddon nu Als wij het woord Armageddon horen, dan zijn er allerlei beelden die door ons hoofd schieten. Wij zien dan oorlogen en veel geweld. Het is een dankbaar gegeven voor de filmindustrie, zij fantaseren er lustig op los, en creëren zo een standaard beeld voor alle mensen. Het woord...

Drie bergen van Elia

Als wij het leven van Elia bestuderen dan zien wij dat de hoogtepunten letterlijk en figuurlijk op één of andere berg zijn. Zijn geschiedenis vinden wij in het eerste boek van de koningen van Israël. Zijn geschiedenis begint zonder inleiding met een profetie dat er geen dauw of regen zal...

Elia & Eliza, overdracht van de mantel

Hoewel noch Elia noch Elisa een bijbelboek op hun naam hebben staan, zijn het toch twee van de grote profeten van hun tijd. De geschiedenis van Elia vinden wij hoofdzakelijk in het eerste, en die van Elisa in het tweede boek van de Koningen.   De naam van Elia betekend Jahwe is God, dit is ook...