KERSTBOOM: afgod of sfeerbrenger?

 KERSTBOOM: afgod of sfeerbrenger?

In mijn zoektocht naar antwoorden op de vraag of het nu wel of niet verantwoord is om als christen een kerstboom in huis te halen en al die andere kerstversieringen, heb ik dit PDF-je gemaakt met de bevindingen die ik tegenkwam op internet en van andere heb gehoord, die voor mij belangrijk zijn om tot een antwoord op deze vraag te komen.

 

In de Bijbel vinden we het volgende:

In Jeremia 10 lezen we over een boom die gebruikt wordt om er een figuur uit te snijden en dit beeld werd bekleed met zilver en goud. Het gaat hier over gewijde palen die als afgodsbeelden gebruikt werden. Daar moet de profeet niets van weten. Terecht. Alle afgodendienst is uit de boze. Nu moeten we er wel voor oppassen om een directe lijn te trekken van de bomen die Jeremia afkeurt en de kerstbomen die wij kennen.

In de volgende verzen zegt God dat zo’n beeld niet de minste kracht bezit en we er ons niet druk om hoeven te maken: ‘Heb voor beelden geen ontzag, kwaad doen ze niet, en goed nog minder.’ (Jeremia 10:5)

‘Allen zijn ze dom en dwaas, wat ze moeten leren is dit: die nietige beelden zijn maar hout.‘ (Jeremia 10:8)

Deze afgodsbeelden hebben geen enkele macht en zijn slechts hout. Maar de kerstboom is niet eens een afgodsbeeld, het is slechts een mooie boom. Mensen aanbidden deze boom ook niet alsof het hun afgod is. De enige functie van de kerstboom is sfeer brengen. Het vers uit Jeremia wordt dan ook onterecht aangehaald. Dit is een kenmerk van religie: de Bijbel verkeerd citeren om mensen angst aan te jagen en lasten op te leggen.

Wat maakt een paal heilig? Jeremia 17:2 Als je die paal gaat aanbidden.

Zelfs al zou de kerstboom toch een afgod zijn, dan nog zou hij volslagen krachteloos zijn, zonder betekenis en waarde. Dit is  een kenmerk van religie: kracht verlenen aan iets wat geen kracht heeft.

 

Waarom halen de mensen in onze tijd een altijd groene boom in huis, is dat om het huis een gezellige sfeer te geven of om het zonnewende feest te vieren en de zon te aanbidden zodat hij weer terug komt om ons te verwarmen? Versieren wij ons huis met lichtjes omdat dit een warme sfeer geeft, of aanbidden wij het licht?

Een drama maken van iets wat geen enkele waarde heeft, dat is precies wat religie doet. Bedenk eens hoe belachelijk we ons maken in de ogen van mensen die God niet kennen. Zij beleven een kerstboom louter als iets gezelligs en tot hun stomme verbazing zien ze dat christenen er een drama van maken en doen alsof het een gevaarlijke afgod is. Dat is juist de strategie van religieuze geesten: christenen bespottelijk maken in de ogen van de wereld.

Religie is dan ook de belangrijkste oorzaak dat de meeste mensen niets met God te maken willen hebben.

Religie misvormt geloof in God tot een absurde karikatuur. Ongelovigen zeggen dat ze wel gek zouden zijn, om net zo raar te willen worden als die religieuzen, die drama’s maken van zaken die niets betekenen.

 

Als we bang zijn dat wij door een boom in huis te nemen tot afgodendienst worden verleid, dan moeten we dat natuurlijk niet doen. Een boom heeft van zichzelf geen macht ten goede of ten kwade. Daarom, wil je een boom in je huis nemen doe dat dan zonder gewetenswroeging. Maar ken hem geen eigenschappen toe die hij niet bezit.

Als we echter kijken naar de symboliek, dan liggen er wel mooie gedachten in zo'n kerstboom die neergezet wordt. Christus is immers het Licht der wereld en geeft ons het echte eeuwige leven. Belangrijk is om zelf te leven uit Hem, die gekomen is om de mensen het Licht des levens te schenken.

 

Ook als we geen voorstander zijn van een kerstboom blijft het de vraag, waar we de grenzen moeten trekken. Waarom geen kerstboom, maar wel lichtslingers, kaarsjes, een kerststukje, een ster, enz. Waarschijnlijk valt een kerststukje wat minder op, waardoor we er geen moeite mee hebben?

De kerstverlichting is nu alleen nog maar voor de gezelligheid en niet om de boze geesten te verdrijven. Wij kennen deze verlichting geen enkele magische krachten toe.

 

Het is waar dat er duizenden jaren geleden rond de jaarwisseling een heidens feest gevierd werd. Die mensen wisten toen niet beter en waren gebonden door de ‘machten van de wereld’, de religieuze geesten die angst en bijgeloof inspireren, die mensen allerlei illusies influisteren, waardoor ze belang hechten aan zaken die geen belang hebben. Deze geesten zorgden ervoor dat de mensheid, voor de komst van het christendom, belang hechtte aan de zogenaamde kracht van groene bomen, lichtjes, versieringen, speciale dagen, getallen, bepaalde heilige voeding, enz.

Duizenden jaren geleden deden heidenen iets occults met bomen. Mag ik daarom geen boom in mijn huis plaatsen? Dit is ook een kenmerk van religie: kracht verlenen aan iets wat geen kracht heeft.

 

Toen kwamen de verkondigers van het verlossende evangelie hierheen en zij brachten de geweldige overwinning van Jezus Christus. Zijn helder Licht scheen in de diepe duisternis. Het heidense feest viel weg en in plaats daarvan kwam het feest dat de grote Verlosser viert. Wat een overwinning! De duisternis moest wijken, de demonie werd stopgezet, Jezus Christus heeft ons hiervan bevrijd, waardoor we niet langer gebukt hoeven te gaan onder allerlei bijgelovige angsten. De Redder van de mensen werd het centrale punt van het feest, tenminste.....voor de christenen.

 

Ook in deze moderne tijd zitten we vol tradities. Het zou ons leven heel sterk verarmen als we alle tradities opzij zouden willen zetten. We hebben familietradities nodig .

Maar moeten we ons geen zorgen maken over de herkomst van onze tradities? Is het van belang of ze van heidense, of misschien van katholieke of calvinistische origine zijn? Tradities hebben dikwijls een lange en onduidelijke geschiedenis. Uiteraard zijn er tradities die we beter kunnen afschaffen. Daarnaast is het ook goed dat bepaalde tradities in de loop der tijd veranderen. Waar het om gaat is of de tradities die we koesteren betekenis voor ons hebben. Het gaat niet om de oorsprong van tradities, maar om wat ze ons vandaag de dag te zeggen hebben.

Ik geniet van de kersttijd en de vele tradities erom heen. Ik houd van de kerstzang, van de kerstverlichting in de straten en gebouwen en van de kerstsfeer in huis. Ik weet dat de kersttijd vooral door de commercie wordt uitgebuit, maar het is een blijft een goede zaak dat er een tijd in het jaar is wanneer er aandacht is voor de komst van onze Heer Jezus Christus naar deze wereld.

Als wij rond die kerstboom occulte liedjes zouden zingen en als we die boom daadwerkelijk zouden zien als een afgod, zouden we inderdaad verkeerd doen. Maar ook dan heeft dat NIETS te maken met die boom, maar dan is dat een zonde die uit ons hart voortkomt. Als ons hart die boom slechts ziet als een stuk sfeerbrenger, dan is ons hart zuiver. Wij eren geen boom, maar we eren Jezus Christus. Laten we dus alsjeblieft vrij zijn.

 

Pas sinds enkele jaren beginnen christenen te roepen dat ze Jezus weer uit het kerstfeest willen halen. Door Jezus uit het kerstfeest te halen, willen ze teruggaan in de tijd en ervoor zorgen dat kerstfeest opnieuw een goddeloos feest wordt, zoals duizend jaar geleden. Een grote overwinning wordt dan zomaar prijs gegeven. Een kans die we elk jaar hebben om het verlossende evangelie van Jezus aan ons land te vertellen, wordt dan zomaar in de vuilbak geworpen. Denk daar eens over na.

 

Kerstmis is allang geen heidens feest meer, maar is al vele eeuwen het meest christelijke feest ter wereld.

Het heidense feest is al eeuwen geleden afgevoerd. De duisternis is al eeuwen geleden verdreven door het heldere Licht van Jezus Christus. Laat dat Licht toch niet gedoofd worden. De wereld heeft nog steeds het verlossende Licht van Jezus Christus nodig. Gooi een overwinning niet weg. Speel de duisternis niet in zijn kaarten. Satan wil niets liever dan dat christenen een afkeer krijgen van kerstmis, zodat hij er weer een heidens feest van kan maken, zoals duizend jaar geleden, opdat Jezus niet meer elk jaar zo krachtig bekendgemaakt wordt. Als Jezus helemaal verdwijnt uit de kerstgedachte, neemt de kerstman verder zijn plaats in.

Laten we de kans niet missen om Hem elk jaar opnieuw op een krachtige manier centraal te plaatsen in de cultuur van ons land. Ons land heeft Jezus Christus nodig! En het kerstfeest is het feest dat de komst van Jezus Christus viert.

 

Veel christenen hebben er moeite mee dat kerstmis in het westen bij veel mensen gepaard gaat met materialisme en genotzucht. Dat goddelozen vervulling zoeken in spullen en voedsel hoeft echter geen reden te zijn voor ons, om dan maar niet te gedenken dat Jezus Christus naar de wereld is gekomen om ons te redden. Natuurlijk heb ik dat feest niet nodig om Hem te vieren, want ik dank Hem elke dag. Maar omdat het deel is van de cultuur, geloof ik dat we er volop van mogen genieten en dat het een kans is die we kunnen benutten, om mensen te vertellen wie Jezus is. Kerst is juist een feest dat mensen verbindt. In deze wereld van steeds groter wordende verkilling is kerst een licht voor menselijke relaties.

Het zou jammer zijn als christenen het kerstfeest uit handen geven en de tendens versterken om er een heidens feest van te maken.

Dat doet de verspreiding van het evangelie geen goed. Met kerst herdenken we het grootste Geschenk dat de mensheid ooit heeft ontvangen: God die mens werd om ons te verlossen van onze zonden en ons tot geliefde kinderen van God te maken. Dat is de boodschap van Kerstmis. Laten we die boodschap vooral delen met de mensen om ons heen!

 

Daarom, als wij een kerstboom in huis halen en het huis versieren met extra lichtjes om een gezellige sfeer in deze donkere dagen te creëren, kan ik daar geen kwaad in zien.

 

Gerda Huizinga