Het Grote conflict

Het Grote conflict

Waarschijnlijk het bekendste werk van deze schrijfster. In dit boek beschrijft zij wat er gaande is achter de schermen van de wereldgeschiedenis. Het behandelt de periode vanaf het ontstaan van de kerk tot aan de wederkomst.

Een wereldwijde bestseller, de complete kerkgeschiedenis, na de periode van de eerste discipelen tot de aankomst van Gods volk in het Nieuwe Jeruzalem, op de nieuwe hemel en aarde.

Ontdek hoe u staande blijft in de verwarrende tijden tijdens de slotaccorden van de aardse geschiedenis. Zie hoe God zijn kinderen altijd dicht nabij was, ondanks vervolging.
Ontdek dat wij ons bevinden in een groot conflict, oftewel een grote strijd tussen Christus en Satan. En wij weten allen wie gaat winnen. Christus!