Dood en opstanding, Hemel en hel

Dood en opstanding, Hemel en hel

Een golf van occultisme overspoelt de wereld, die geenzins daarop is voorbereid, zich intensief daarmee bezig te houden. Dit feit heeft de schrijver ertoe gebracht zijn standpunt te bepalen ten aanzien van de vragen over een leven na de dood. Daarbij is het zijn wens een Bijbels antwoord te geven en veelvuldig verkeerd begrepen passages in de Heilige Schrift begrijpelijk te maken. Maar voor alles toont Martino Tomasi overduidelijk aan, dat er hoop is. Ook in het aanschijn van de dood.