Een Sabbatsreis van Genesis naar Openbaring

Een Sabbatsreis van Genesis naar Openbaring

Door de invloed van het christendom is de zondag de algemeen aanvaarde rustdag. De Bijbel, de norm voor de christen, geeft echter geen enkele aanwijzing voor de zondagsrust. De enige dag die apart is gezet als geheiligd en gezegend, is de zevende dag van de week, de zaterdag of de sabbat.

De schrijfster van dit boek neemt u mee op reis langs vrijwel alle Bijbelteksten die van belang zijn voor een beter begrip van het doel en de betekenis van de zevende-dags sabbat. In directe en eenvoudige taal, met een frisse kijk, bespreekt ze de teksten; neemt ze de belangrijkste argumenten voor zondagviering onder de loep; presenteert ze inzicht in de geschiedenis en de feiten van zondagsviering en geeft ze tips voor een praktische benadering van de christelijke sabbatviering.

Een boek dat u, voor wat betreft de Bijbelse rustdag, met beide benen terug op de grond zat!