Het getal 144

 Vraag:

 

Geachte heer Westein,

Op de site las ik onderstaande tekst m.b.t. getal 144.

 

“De opbouw van het getal

Als wij de geestelijke achtergrond van het getal willen begrijpen, dan moeten wij terug naar het oude testament, en wel naar de bouw van de tabernakel. De maten van het heiligdom en in het bijzonder die van het Heilige der heiligen, geven ons de letterlijke getallen waar wij in de Openbaring dat getal van de 144000 mee kunnen begrijpen. De buitenmaten van het Heilige der heiligen waren 12x12=144, de binnenmaten van het Heilige der heiligen waren 10x10x10=1000. (Het was een kubus). Bij elkaar krijgen wij dan 144000.”

 

Mijn vraag is ; hoe u de buitenmaten van het Heilige der heiligen (12 x 12 = 144) berekend hebt. Op welke verzen heeft u dit gebaseerd? Zijn er nog meer mensen die hier iets over hebben gezegd? Ik kan het namelijk niet vinden in de Bijbel, ook nergens anders op internet.

 

 

Antwoord:

De maten van het Heilige der Heiligen.

In het boek Genesis vinden wij niet alleen de uittocht van het volk van Israël uit het land Egypte, maar ook de ontmoeting van het volk met de God die Zijn volk naar zich toe leidt naar de berg Horeb. Daar geeft Hij hen wijze wetten, inzettingen en verordeningen.

De rest van het boek wordt hoofdzakelijk ingenomen met de opdracht van God voor de bouw van het heiligdom. In de beschrijving die God aan Mozes geeft over de oprichting van Zijn heiligdom ligt veel verborgen kennis over het verlossingsplan van de mens. Het is ons voorrecht om te zoeken naar de zin van al die verborgen kennis.

Als God aan de Apostel Johannes in het boek de Openbaring het nieuwe Jeruzalem laat zien, dan blijkt dat net als het Heilige der Heiligen in de vorm van een kubus te zijn gebouwd. Het verschil ligt in de soort maat die werd gebruikt. Voor de tabernakel was dat de el (ongeveer vijftig centimeter) bij het nieuwe Jeruzalem waren dat stadiën (ongeveer 185 meter).

Het is een beetje puzzelen maar als wij in Exodus 26 zoeken komen wij er wel uit.

In Ex. 26:16 zien wij dat de planken die gebruikt werden voor de muren tien el lang waren. Deze werden rechtop in voetstukken gezet, de binnen hoogte was daarom tien el. Daar het Heilige der Heiligen een kubus was waren de maten 10x10x10. De buitenmaten werden bepaald doordat volgens de verzen twaalf en dertien de dekkleden één el over hingen, aan beiden zijden één el dat is tien plus twee maal één is twaalf aan de buitenzijde. De kubieke inhoud was dus duizend, de buitenzijde twaalf maal twaalf is honderd vier en veertig.

Ik geef toe dat er rekenkundig misschien wel wat tegen in is te brengen, maar aan de andere kant vraag ik mij af waarom zou God in het oude testament bij het type (de tabernakel) andere maatvoering gebruiken dan in het nieuwe testament bij de beschrijving van Zijn nieuwe heiligdom, het nieuw Jeruzalem. (het antitype)

Ik hoop dat dit je een beetje op weg helpt.

                                                                             Piet Westein.

P.S.

Veel succes en zegen bij je bijbelstudie.