Nieuwsbrief 20141106 Dopen en overdopen

Nieuwsbrief 20141106 Dopen en overdopen

Beste lezer,

 

Op een christelijke website las ik de vraag van of je je mocht laten overdopen. Het draaide erom dat; als je als kind gedoopt was, je dan nog wel de volwassendoop van onderdompeling mag ondergaan. Het antwoord was; dat ze daar zeker niet mee mocht instemmen.

Bijzonder, in de Bijbel lees ik nergens over de besprenkeling van baby’s of de doop van de hand van de voorganger. Misschien lezen ze een andere Bijbel dan ik....

 

Als ik de Bijbel erop na sla, dan lees ik alleen over volwassen mensen die een bewuste keuze maken. Ze kiezen voor God door middel van de doop door onderdompeling. Stelt u zich eens voor, als we straks voor God staan en de vraag zou komen, “bent u gedoopt?” wat zeggen we dan. Welke doop zou God dan bedoelen, het druppeltje water van de hand van de voorganger die we onbewust gekregen hebben. Of zou God het watergraf bedoelen, met het figuurlijk afspoelen van onze zonden. De doop zoals Jezus gedoopt werd, natuurlijk hoeven we daarvoor niet massaal naar de Jordaan af te reizen.

 

Al die jaren zijn heel veel mensen besprenkeld, hoeveel mensen zijn er altijd misleid? Worden we nog steeds misleid? Waarom volgen we de Bijbel niet, elke week wordt in vele kerken de wet van de tien geboden voorgelezen. Heel de kerk luistert, ook naar het vierde gebod en toch gaat men door zoals de traditie voorschrijft.

 

Een klein stukje tekst, van een liedje.

Het is van Boudewijn de Groot en heet “Welterusten Meneer de President”.

“En vergeet het vierde van die tien geboden 
die u als goed christen zeker kent.”

Zo vaak heb ik naar dit liedje geluisterd, nooit gehoord. Zo actueel, nu nog steeds.

 

Wilt u geloven dat, toen ik de Bijbel ging bestuderen, ik van de ene verbazing in de andere viel. Zoveel aangenomen dat het zo was, dat het zo moest. Ziende blind, horende doof…

 

Hierbij een link naar een zeer interessant artikel, het is van dagblad Trouw.

https://m.trouw.nl/tr/m/nl/4716/Christendom/article/detail/3784098/2014/11/06/PKN-rapport-reguliere-doop-is-een-historische-misser.dhtml?originatingNavigationItemId=4464

 

U kunt weer een nieuwe studie van Piet Westein lezen, het heet “Exodus 19 en de Sabbat”. U ziet dit artikel op de startpagina en als u het later nog eens wilt nalezen, kunt u het vinden onder Piet Westein en dan het kopje Sabbat.

 

Ik wens u een gezegende werkweek en Sabbat.

 

Greetje Jansen