Woord en Geest

Woord en Geest

Jezus zegt in de Bijbel, door het Woord en de Geest.

 

Nu ben ik wel in verschillende kerken geweest en wat ik vooral hoorde was het woord. De ene kerk met meer bemoediging en diepgang dan de andere kerk, maar het was vooral het woord. De voorganger predikt en de gemeente luistert.

 

Dan zijn er ook nog kerken, die vooral de geest schijnen te hebben. Mensen vallen flauw, spreken in een taal die niemand kan verstaan, zei zelf ook niet maar het is “de geest”. Ik vraag me af waarom God Zijn Geest zal zenden om iemand woorden te laten spreken die, zelfs degene die het spreekt, niet kan verstaan of begrijpt. Het is voor niemand opbouwend. Iemand zei eens tegen me, “je voelt je dan heel dicht bij God.” als die persoon er zelf mee opgebouwd wordt, dan hoeft dat toch niet in een dienst, dat kan ook thuis en alleen.

 

Maar als iemand spreekt in een taal, waarvan die persoon zelf niet weet wat hij of zij zegt, dat is niet zonder gevaar. Welke geest geeft die woorden in, de Geest van God, of is het een andere geest? En welke betekenis hebben die woorden, zijn het goede en mooie woorden, of juist helemaal niet.

 

Als God ons woorden in de mond legt, zal God ons laten spreken in een taal die de mensen kunnen begrijpen. Zodra Bileam het volk moet vervloeken, legt God hem gezegende woorden in de mond. Hij kan niet anders dan het volk zegenen.

 

Zodra de discipelen met Pinksteren gaan preken, legt God hun de woorden in de mond. Ze spreken in talen die mensen kunnen verstaan, maar die de discipelen zelf nooit geleerd hebben. Dat is de Geest van God. In de Bijbel komt vanuit God geen wartaal voor. Als God naar de aarde komt om met mensen te spreken, denk aan Abraham, aan Maria, aan Paulus en zoveel anderen. Dan spreekt Hij altijd in een taal die de mensen begrijpen. Zodat ze verstaan wat Hij zegt. Stel dat God nu bij u zou komen, dan zou Hij u ook aanspreken in een taal die u verstaat.

 

Eens heb ik dit verhaal gehoord, of het waar gebeurd is weet ik niet. Toch wil ik het u mee geven. “Er was eens een zendeling die onderweg ergens schipbreuk kreeg. Samen met een andere man klampten ze zich aan een wrakhout. Tijdens de lange uren in het water spraken ze met elkaar. De zendeling vertelde de man over God, de man wist helemaal niets van de God van de Bijbel. Uiteindelijk werden ze gered. Daarna wilden ze verder praten met elkaar en kwamen ze erachter dat ze elkaars taal niet spraken, ze begrepen niet waar de ander het over had. Ieder had in zijn eigen taal gesproken in de zee, ze hadden gesprekken gevoerd, elkaar verstaan en begrepen. Nu ze gered waren spraken ze elk weer in hun eigen taal en ze konden elkaar niet verstaan.”

 

Dat is de Geest van God, hij wil ons gebruiken. Niet door zomaar wat te zeggen waarvan we zelf niet eens weten wat we zeggen. Maar door het Woord en de Geest, ze gaan samen. Door het Woord te bestuderen, krijgen we de Geest van God.

 

Efeziërs 6:17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

 

Greetje Jansen