Wie is toch die God uit de Bijbel?

Wie is toch die God uit de Bijbel?

Bestaat er wel een God?

 

Op aarde zijn er veel  verschillende godsdiensten.

De Bijbel legt uit dat de aarde wemelt van talloze afgoden. Sommigen aanbidden de aarde, of de zon. Er zijn mensen die beelden aanbidden. Of beweren zelfs dat ze zelf god zijn….

Ze vereren en aanbidden het geschapene, in plaats van de Schepper van dit alles!

De Bijbel is er heel duidelijk over dat er maar één ware God is.

 

 “Ik ben de Here, er bestaat geen andere God” (Jesaja 45:5).

 “Ik, de HEER, ben je God, en met andere goden mag je je niet inlaten. Buiten mij is  er niemand die je redt” (Hosea 13:4).

“Er is maar één God: de Vader, door wie wij leven” (1 Korintiërs 8:6).

 

Waarom zijn er zoveel mensen die God ontkennen?

Psalm 14:1 zegt: “Een dwaas zegt bij zichzelf: Er bestaat helemaal geen God”.

Het is voor de mens moeilijk te geloven in iets dat hij niet kan zien, aanraken of horen. De ongelovige mens vindt het vaak beneden zijn waardigheid om God te erkennen en wil graag zelf bepalen hoe het leven en sterven eruit zal zien.

Bang om verantwoording af te leggen aan een hogere macht die je niet kunt zien.

 

Wij leven in een buitengewoon gecompliceerde en veelzijdige wereld, waarin alles van elkaar afhankelijk is. Alles is harmonisch. Het is een wereld die getuigt van een GROOT ONTWERP.

Nee, ik kan niet bewijzen dat God bestaat. Maar ook niet dat Hij niet bestaat. Het is het onderzoeken meer dan waard!

 

Eén van de grootste mysteries die we als beperkte mensen niet kunnen bevatten, is het feit dat God eeuwig is.

“God heeft begin noch einde. Al voordat U de aarde schiep, was U God. Vanuit de eeuwigheid van oudsher tot in de eeuwigheid in de verre toekomst, bent U God” (Psalm 90:2)

Hij is van een heel andere dimensie dan het stoffelijke, waar de mens uit gemaakt is. “Het is voor ons onmogelijk om God te zien, God is onzichtbaar voor het menselijk oog. God woont in zo’n helder licht dat geen mens Hem kan benaderen” (1 Timotheüs 6:16).

Geen mens heeft God dus ooit gezien omdat Hij een Geest is, een hogere levensvorm dan de stoffelijke schepselen op aarde (Johannes 1:18, Joh. 4:24).

 

Wat is God dan voor iemand?

De schepping, de Bijbel en het vleesgeworden Woord (Jezus Christus) zullen je helpen ontdekken wat  voor iemand God nu eigenlijk is.

In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten gesproken” (Hebreeën 1:1).  Zo begon Hij zichzelf bekend te maken aan de mensheid.

Zijn persoonlijkheid is terug te zien in de dingen die Hij heeft gemaakt. De variatie in de natuur bijv. vertelt ons iets over Zijn LIEFDE en WIJSHEID. Het hele universum laat ons Zijn KRACHT zien. Lees Romeinen 1:20 maar eens.

De Bijbel zegt over Hem: “De God die alles heeft gemaakt, de Here van hemel en aarde woont niet in tempels die door mensen zijn gebouwd. Hij hoeft ook niet door mensen verzorgd te worden omdat Hij niets nodig heeft. Hij geeft ons leven en adem en alles wat wij nodig hebben” (Handelingen 17:24,25).

 

In Psalm 103:8-13 kun je meer over Gods persoonlijkheid lezen. Daarin staat bijv. hoe Hij met mensen omgaat.

 

Meer hierover in de volgende drie Bijbelstudies.

 

“Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat, en wie Hem zoekt zal door hem worden beloond. (Hebreeën 11:6)

 

Gerda Huizinga