Wat zegt de Bijbel over de doden

Wat zegt de Bijbel over de doden

Sola scriptura", alleen de Bijbel het uitgangspunt van het protestantisme tijdens de reformatie. Elke christen gelooft dat de Bijbel de waarheid is, dit geeft ons verbondenheid met andere christenen in de wereld wat een gevoel van eenheid geeft. We spreken dezelfde geloofstaal, het geeft structuur en duidelijkheid voor ons leven. Er wordt in de diverse kerken voorgelezen en gepreekt uit de Bijbel. Je naaste lief als jezelf en God boven alles, die tekst kennen we allemaal wel. De hoop van elke christen is dat we onze geliefden en elkaar weer tegenkomen in de hemel. Er zijn diverse meningen over het leven na de dood. Een groot deel van de christenen gelooft dat de mensen direct, nadat ze zijn gestorven, naar de hemel gaan. Een mooie gedachte met een troostende functie voor de achterblijvers die een geliefde moeten missen.

 

Maar is deze denkwijze wel Bijbels gegrond? Wij hebben de neiging om dingen aan te nemen zoals ons het geleerd is. Een kind kun je wijsmaken dat zwarte piet door de schoorsteen komt en de cadeau’s bij de kachel zet. Nu weten u en ik natuurlijk wel dat, dat niet kan. En als u het nog niet wist, dan bent u nu een illusie armer. Er bestaan nog heel veel van deze aannames in het christelijk geloof. Om de eenvoudige reden: dat het gemakkelijker is om iets aan te nemen dan het zelf te gaan onderzoeken. Omdat het zo hoort, omdat het al honderden jaren zo verkondigd wordt vanaf de kansel.

 

Graag wil ik u oproepen om zelf de Bijbel te gaan lezen en onderzoeken. Wat denkt uzelf als u deze teksten leest in de Bijbel, dit zijn er maar een paar van de vele teksten. Prediker 9:5 Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten. 6 Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. Zij hebben geen deel meer, voor eeuwig, aan alles wat er onder de zon plaatsvindt. Prediker 9:10 Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen, want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf, waar u naartoe gaat. Psalm 115:17 De doden zullen de HEERE niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn. Psalmen 146:4 Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

 

Hoe zit het dan wel? 1 Thessalonicenzen 4:16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Johannes 5:28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen. De Bijbel leert ons hier duidelijk dat de doden dood zijn.

 

Greetje Jansen