Terugblik op 2015

Terugblik op 2015

Graag wil ik samen met u even terug kijken naar 2015. Wat heeft het u en mij gebracht. Er is veel veranderd in de wereld. Oorlogen, vluchtelingen, aanslagen, dat lezen we allemaal in de media. Wat we niet lezen is, wat er met u en mij is gebeurd. Wat is er in het afgelopen jaar veranderd in uw leven, zijn we in het afgelopen jaar dichter bij God gekomen of juist afgedwaald.

 

We maken vreugde en verdriet mee in een jaar. Dierbaren die ontvallen zijn, ziektes en noem maar op, maar er zijn ook mooie dingen, zegeningen, al zien we ze niet altijd.

In mijn achtertuin staan enkele druivenstruiken, die groeien over de pergola. Elk jaar rond deze tijd moeten deze struiken gesnoeid worden. Als dat niet gebeurt, dan zullen ze in de zomer minder goed bloeien en vrucht dragen. Eens heb ik het een jaar niet gedaan en de groei en bloei was duidelijk minder. Altijd als ik zo bezig ben in de tuin denk ik aan ons mensen. Dat God ook in ons leven werkt, met zorg worden wij gesnoeid. Om meer vruchten voort te brengen, om ons te vormen naar het karakter van Jezus. In Galaten 5:22 staat: De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

 

Ook deze website is dit jaar weer een zegening geweest in het evangelisatiewerk. De bezoekers aantallen zijn weer toegenomen. Er zijn dit jaar 27935 bezoekers geweest, 11735 meer dan vorig jaar op de site. Ook inhoudelijk, hebben we weer veel Bijbelstudies geplaatst en is de site ook verbonden aan andere websites. Ik heb het al eens verteld in een ander stukje; ik weet nog dat ik Piet Westein vroeg of ik zijn stukjes mocht gebruiken voor een website. Hij vond het prima, later vertelde hij me dat hij had gedacht “zonde van je tijd”. Zelf hoopte ik dat als er maar één iemand de site zou vinden, dat die persoon erdoor gesterkt zou worden. Dat de site zo zou uitgroeien, dat had ik niet verwacht en niet eens durven hopen.

 

Zo werkt God in ons leven, in het geloof moeten we soms een stap zetten. De weduwe van Zarfath geloofde dat de God van Elia voor hen zou zorgen, door het geloof gaf ze eerst aan Elia.

Een geweldig geloof, ze gaf het laatste wat ze had, dan zouden zij en haar zoon sterven.

1 Koningen 17:12 Maar zij zei: Zo waar de HEERE, uw God, leeft! Ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik! En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven.

1 koningen 17:15 Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij, en hij, en haar gezin, vele dagen.

 

Wat voor ons onmogelijk is gebeurde, de olie en het meel raakten niet op. Zo wil God werken in ons leven. De olie is een beeld van de Heilige Geest, het meel staat voor het brood, Jezus. Zodra wij in het geloof leven, zullen de sluizen van de hemel voor ons opengaan.

 

Ik wens u een gezegend 2016 en dat u en ik mogen (leren) leven door het geloof.

 

Greetje Jansen