Nieuwsbrief 20150506 Dodenherdenking

Nieuwsbrief 20150506 Dodenherdenking

Beste lezer,

 

Zeer waarschijnlijk heeft u maandag ook tussen 20:00 en 20:02 een moment van stilte gehouden, net als de rest van Nederland, er vanuit gaande dat “iedereen” meedoet. Misschien heeft u het gevolgd op de tv, of was u op de Dam.

 

Op meerdere plaatsen in de wereld wordt herdacht dat mensen gestorven zijn door oorlogen. Oorlogen die we niet willen, oorlogen die mensen tekenen voor het leven. We blijven herinneren door er elk jaar even een paar minuten bij stil te staan. Maar de oorlog blijft en ook de vredesmissies hebben de oorlogen niet opgelost. Niet is veranderd, al voor de zondvloed was het ook zo.

 

Genesis 6:5 En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.

 

Dan denk ik niet alleen aan oorlogen, maar aan heel veel trieste gebeurtenissen. Kindermisbruik, massamoorden, onderlinge ruzies, verscheurde families en wat denkt u van hoe met dieren wordt omgegaan, te triest voor woorden.

We hebben veel kennis, de wetenschap en de vooruitgang, desondanks is de mens nog steeds machtsbelust gebleven.

 

Toch is het niet alleen ellende. In de Bijbel staat dat we het straks in de hemel niet meer zullen herdenken. Kunt u zich het voorstellen, geen verdriet en geen pijn meer.

 

Jesaja 65: 17-19

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart.18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. 19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw

 

Het lijkt mij geweldig, u ook? We hoeven Jezus alleen maar aan te nemen in ons leven. Hij klopt en het is aan ons om de deur open te doen. Ook als u denkt, ik heb zoveel gedaan, ik ben te zondig. Voor God niet, we kunnen elk moment in ons leven de omkeer maken. Hij staat op wacht, u en ik mogen zelf kiezen. Wat kiest u?

 

Greetje Jansen