Spreken in tongen -voor jezelf-

 

Volgens de Bijbel is tongentaal een gave van de Geest die het mogelijk maakt voor christenen om niet alleen met hun verstand, maar ook met hun geest te bidden. Paulus maakt duidelijk dat er onderscheid is tussen bidden met je geest en bidden met je verstand.

 

1 Kor. 14:15 - Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand; ik moet zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand.

 

1 Kor.14:28 - Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot Yahweh.

 

(Het gaat hier nog steeds over het spreken in tongen). Oftewel: je mag wel voor jezelf tegen Yahweh in een taal van de Geest spreken.

 

1 Kor. 14:2 - ‘Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot Yahweh, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.’


 

Elk mens kan bidden met zijn verstand. Daar heb je Yahweh niet voor nodig. Bidden in de geest daarentegen, wordt mogelijk gemaakt door de HG. Het bidden in tongen stemt jouw geest af op de Geest van Yahweh. Je bidt woorden die je verstand niet heeft bedacht, maar die de HG je ingeeft.

Deze gave is dan ook vooral bedoeld voor de eigen wandel met Yahweh. Dat maakt je gebed heel zuiver, omdat de HG het inspireert. Bovendien is je gebed bijzonder krachtig, omdat de Geest zaken door je heen kan bidden, die je met je menselijk verstand nooit zou bedenken. Je gebed wordt niet belemmerd door ongeloof, onwetendheid of verkeerde theologie. 

 

Het is een bovennatuurlijke, goddelijke gebedstaal, die je gebedsleven naar een hoger niveau tilt.   

 

1 Kor. 14:4 - "Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf".      

            

Duidelijk toch?!

De apostel Judas zegt, dat het bidden in de Geest niet alleen je innerlijk versterkt, maar dat het je ook bewaart in de liefde van Yahweh.

Judas1:20 - "Maar jullie, geliefden, bewaar jezelf in de liefde Gods, door jezelf op te bouwen in je allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest”.

Natuurlijk doet satan ook wonderen en kunnen mensen die bezeten zijn door demonen ook in demonische talen spreken. Dat is geen reden om de krachtige zegeningen die Jahweh ons geeft, in de vuilnisbak te gooien. Dat is wel het domste wat je kunt doen.

 

In een strijd gooi je toch ook je zwaard niet weg, omdat je ziet dat de vijand eveneens een zwaard draagt?

 

Juist als we weten dat satan in occulte religies ook demonische tongentalen kan bewerken in mensen, moeten we als kinderen van Yahweh nog veel krachtiger worden in de gaven die Hij schenkt. Dan zullen we niet angstig terugdeinzen voor de duisternis, maar juist in de overwinningskracht van Yeshua de duisternis verdrijven. De apostel Paulus zegt dat onze strijd geestelijk is en dat we geestelijke wapens moeten gebruiken.

Efese 6:12 - ‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.’ 

 

2 Kor. 10:4 - ‘Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor Yahweh tot het slechten van bolwerken.’ 

 

Gebed is het belangrijkste wapen in de geestelijke strijd! Het is niet voor niets dat de Geest ons de gave van het bidden in tongen geeft. Bidden in de geest is een geweldig sterk wapen in de strijd tegen de geestelijke duisternis. Je bidt de volmaakte gebeden die de Geest van Yahweh je ingeeft.

Ik geloof dat er maar één iemand mee gediend is, dat Yahwehs krachtige wapens uit de handen van zijn strijders blijven, en dat is satan, de geestelijke vijand van Yahwehs volk.

Een van de grootste machten van duisternis in de kerk vandaag, is de geest van controle. Satan is niet bang voor christenen die strak gecontroleerd worden. Hij is wel doodsbang voor gelovigen die in de vrijheid van de Geest leren bewegen.

Want dan komt de kracht van Yahweh in actie!

Gerda Huizinga