Ruilen

Ruilen

Beste Lezer,

 

Mijn kinderen doen wel eens een ruil spel. Ze nemen dan een ding of product mee en gaan bij de deuren langs om te vragen wie het wil ruilen voor wat anders, maakt niet uit wat. Gisteren gingen ze in gezelschap van een vriendje op stap met een fles sinas. Via een theepot met bloemetjes erop, een klomp, pakjes drinken, een mix voor kwarktaart en weet ik nog wat meer kwamen ze uiteindelijk thuis met twee pakken pannenkoekenmix. U mag raden wat ze willen eten.

 

En ik bedacht me, in feite biedt Jezus dit ons ook aan, een ruil. Hij wil onze zonden op zich nemen in ruil voor Zijn rust. Hij klopt ook aan onze deur, wacht ook tot we open doen. Net als bij het spel van de kinderen is soms ook iemand niet thuis. Jezus staat ook aan de deur bij mensen, maar velen zijn “niet thuis”. Hij klopt tevergeefs, Hij dringt niet binnen met geweld, zoals in oorlogen vaak gebeurt, Hij wacht tot er opengedaan wordt.

 

En als er dan open gedaan wordt, willen we dan wel ruilen? Willen we dan echt Jezus volgen en Zijn rust ervaren, of liever niet? Eens heb ik gelezen dat, als armoede de voordeur binnenkomt, de liefde de achterdeur uitgaat. Nu kan die armoede natuurlijk op meerdere manieren ingevuld worden. We kunnen er financieel warmpjes bijzitten, maar er is ook een andere armoede, geestelijke armoede. Is het dan niet zo dat; als die geestelijke armoede de voordeur binnenkomt de liefde tot God en de medemens de achterdeur uitgaat?

 

Dan worden we “naam” Christenen. Zoals we lezen in Jesaja 4

1 Op die dag zullen zeven vrouwen één man vastgrijpen en zeggen: Ons eigen brood zullen wij eten en met onze eigen kleren zullen wij ons kleden. Laat ons slechts uw naam mogen dragen. Neem onze smaad weg!

Het gaat over mensen die hun eigen brood eten (dus niet het hemelse manna, Woord van God). Zichzelf willen kleden met eigen (goede) daden en niet met de gerechtigheid van Jezus. Maar ze willen wel Zijn naam dragen, “naam christenen”.

 

Wat zal het dan zijn als Jezus komt en de rollen zijn omgedraaid, dat wij aan de deur staan.

Luk. 13:25 namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt.

 

Wat zegt de Bijbel wat we moeten doen? Rom. 2:13 en Jak. 1:22. We moeten het Woord van God leven, niet alleen lezen, horen en vervolgens naast ons neerleggen, maar ook doen. Zijn wet is nog steeds van kracht, anders bedriegen we onszelf. Dan mogen we straks met Hem zijn om de bruiloft te vieren.

 

Psalm 144:15 Welzalig het volk dat het zo vergaat, welzalig het volk waarvan de HEERE zijn God is.

 

Greetje Jansen