Rode maan, Bijbelse tekenen?

Rode maan, Bijbelse tekenen?

Beste lezer,

 

Misschien heeft u er iets van meegekregen. Rond de datum van Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest dit jaar (2015) zagen we een rode maan. Heel bijzonder, op het internet wemelde van de veronderstellingen. Mensen zagen Jezus al terugkomen op de wolken des hemels en weer op andere websites stonden de meest fabelachtige gebeurtenissen. Een geheime opname van “de gemeente”, wonderbaarlijke plannen die God ging uitvoeren of het oordeel voor de mensheid zou plaatsvinden. En eerlijk moet ik u bekennen dat ik het ook wel interessant vond om te kijken of er iets opzienbarends zou gebeuren.

 

Inmiddels is het voorbij en zijn er (zover ik weet) geen spannende dingen gebeurd. We zijn nog steeds op aarde en kijken uit naar de wederkomst van Christus. Ik hoop dat u ook uitkijkt naar de dag dat Jezus Zijn gemeente, Zijn bruid komt halen. Al deze speculaties komen doordat men de Bijbel niet goed genoeg kent, men leest iets en neemt het aan. Door de verwarring “het grote Babylon” worden we op een verkeerd spoor gezet. Als we beter op de hoogte waren van de Bijbelsekalender dan wisten we nu dat de Bijbelsefeestdagen altijd gevierd worden rond volle maandagen. De rode maan is alleen te zien bij volle maan.

 

Alle Bijbelsefeestdagen vallen in het midden van de maand, ik bedoel dan de Bijbelsemaand. De Bijbelsemaand begint bij een nieuwe maan. Zo vallen de Bijbelsefeestdagen precies in het midden van de maand. De datum van deze feestdagen en hoe te vieren heeft God zeer duidelijk aangegeven in de Bijbel. Het nieuwe jaar van de maankalender begint met de maand Nisan, Exodus 12:1-2 De HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte: 2 Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Deze maand valt in de maanden maart/april.

 

Wij gebruiken de zonnekalender. Hierdoor zien we het verband niet meer tussen nieuwe maan, de maanden en de door God ingestelde feestdagen. De verwarring, het Babylon waarover de Bijbel spreekt, is overal. De zonnekalender is gebaseerd op zon, zoals de naam het al zegt. Deze kalender is op basis van de wendingen van de zon. Zo is er de winterwende van de zon in december (dan worden onze dagen weer langer). Meestal op 21 december. Vlak daarna werd het feest van het licht gevierd. De mensen deden dit omdat de zon het weer gewonnen had van de duisternis. Ziet u hier het verband met het huidige kerstfeest? Dit is absoluut geen feest wat door God is ingesteld.

 

Binnenkort zal ik dieper zal ingaan op de maan- en zonnekalender door middel van een bijbelstudie. Het ontstaan ervan, wat de gevolgen hiervan zijn voor het christendom en wat de Bijbel hierover zegt.

 

Ik wens u een gezegende week,

 

Greetje Jansen