Openbaring H17

Openbaring H17

Lees Openbaring 17

 

Johannes krijgt in dit hoofdstuk uitleg over wie of wat Babel is en wat haar te wachten staat. Er is één van de engelen uit het vorige hoofdstuk die zich gaat belasten met deze uitleg. Babel wordt hier een grote hoer genoemd, zij zit volgens deze engel aan vele wateren. Alle koningen van de aarde hebben overspel met haar gepleegd, ook zijn zij dronken geworden van haar wijn. De meeste van deze beelden kennen wij al uit de vorige hoofdstukken, laten wij ze nog eenmaal langslopen.

 

De vrouw

In het eerste hoofdstuk van dit boek hebben we gezien dat iedere gemeente een engel heeft, soms voorgesteld als een ster. Hier komt één van die engelen (de eerste?) en die vertelt over een grote hoer. Wij weten inmiddels dat een vrouw in de profetie staat voor een kerk of een religieuze macht, nu houdt de bijbel zich niet bezig met andere godsdiensten zoals de Islam, Boeddhisten of het Hindoeïsme. Slechts het volk van Israël en het Christendom (het nieuwe Israël) vinden wij terug in de bijbel. Het is pijnlijk te zien dat de kerk van Christus is verworden tot een onreine vrouw. Hetzelfde wordt gezegd door de profeet Jeremia van Israël en Juda, zij heeft haar man Christus verlaten en heeft zich verbonden aan de politieke machten (koningen) en volken (wateren). Deze overspelige vrouw heeft de volken dronken gevoerd met een leer die niet in de kerk van Christus thuis hoort. Dit dronken zijn betekent dat zij de waarheid niet meer van de leugen kunnen onderscheiden.

 

De woestijn

Johannes wordt in geestvervoering naar de woestijn gevoerd door de engel. In de woestijn ziet hij een vrouw op een scharlaken rood beest, het heeft zeven koppen en op die koppen tien horens, het was vol met godslastering. De vrouw is gekleed in paars (purper) en rood (scharlaken) en is overdekt met juwelen. In haar hand heeft zij een beker vol onreinheid, ook haar naam wordt ons gegeven Babylon, zij is de moeder van alle overspelige kerken (hoeren). Johannes verbaast zich zeer als hij haar ziet. Maar waarom? In het twaalfde hoofdstuk heeft Johannes deze vrouw ook gezien, maar daar was zij bekleed met de zon (Christus) en de maan (de bijbel) onder haar voeten, toen was zij een reine maagd, de bruid van Christus. Zij had twee vleugels gekregen om naar de woestijn te vliegen zodat de draak (satan) haar niet kon deren. Maar kijk eens wat er van haar geworden is, ja zij is nog steeds in de woestijn, maar zij is de bruid van satan geworden. Wat moeten wij met die rode en paarse kleding, in welke kerk vinden wij prelaten die zich in zulke kleding hullen, en die te vinden zijn aan de hoven van koningen, rijk bedekt met juwelen ? Is het niet de kerk van Rome? Maar ook iedereen die haar voorschriften volgt, want zij wordt hier de moeder van alle hoeren genoemd, ook is het deze macht die het bloed van de getuigen van Jezus heeft doen vloeien. Het is niet mogelijk deze vrouw (kerk) anders te duiden, de aanwijzingen zijn te specifiek, en eenduidig.

 

De uitleg van de engel

De engel biedt Johannes aan om een uitleg te geven over de dingen die hem zo verbazen. Als wij de uitleg echter lezen lijkt het wel moeilijker te worden in plaats van makkelijker. Hij begint met uit te leggen wie het beest is en waar het vandaan komt. Het komt uit de afgrond, deze aarde is het rijk van satan, dit is de afgrond. Nu zegt de engel dat het beest was en niet is, maar het zal terug komen uit de afgrond. De macht van Rome was absoluut, is een tijd als heersende macht uit beeld geweest, maar zal die macht onverwacht herkrijgen. Uiteindelijk zal het net als alle God vijandige machten, vernietigd worden bij de wederkomst, samen met hen die het gevolgd hebben. De hele wereld zal zich verbazen dat deze macht als het ware uit de dood opstaat. De zeven koppen zijn zeven bergen zegt de engel, is Rome niet de stad die op zeven heuvels is gebouwd? Maar deze dingen zouden wij toch geestelijk uitleggen? Het zijn koppen maar ook bergen, maar tegelijkertijd zegt de engel, zijn het ook machten of koningen. Vijf zijn er al geweest, één is er nog, en één moet er nog komen, en als hij komt zal hij slechts een korte tijd regeren. Ook hier zien wij weer dat de tijd in zeven delen wordt ingedeeld. Vanuit het oogpunt van waar Johannes dit visioen ziet, is de wereldgeschiedenis bijna voorbij. Er komt nog maar één heerser, dat die een antichristelijke macht zal zijn, blijkt wel uit het feit dat hij vernietigd wordt bij de wederkomst.

 

De tien horens worden uitgelegd als tien koningen, (alle machten die satan dienen) die zich in de eindtijd onderwerpen aan deze antichristelijke macht. Er staat dat zij één van zin zullen zijn, er zal een eenheid onder de volken komen om één enkele wereld regering te maken die iedereen zal dwingen het te dienen. Een verenigde naties met aan het hoofd een geestelijk leider die de morele macht heeft om iedereen zijn wil op te leggen? Wij zullen de ontwikkelingen scherp in de gaten moeten houden. Wat er hier wel  duidelijk gezegd wordt is dat deze machten het Lam en Zijn volgelingen zullen bestrijden, maar dat het Lam zal overwinnen. De engel legt hier ook uit dat het water dat hij ziet staat voor volks menigten. De hoer die op het beest zat zal uiteindelijk door de horens (aardse machten) worden gehaat. Deze vrouw (de kerk) heeft altijd over de aardse machten willen heersen, maar nu in de eindtijd zullen zij haar vernietigen. Alle macht zal uiteindelijk aan dat ene beest gegeven worden. Zij zullen in de eindtijd streven naar één wereldregering, één heerser en één antichristelijke kerk.

 

Op het moment dat men dit heeft bereikt zal de hemel openbreken en het teken van de Zoon des mensen zichtbaar worden, iedereen heeft gekozen, vóór Christus of vóór de antichrist. Ik raad u aan om nu te kiezen, en maak de juiste keuze aan de hand van het woord van God.

                                                                             

Piet Westein