Nieuwsbrief 20150118 Zegenen geven en ontvangen

Nieuwsbrief 20150118 Zegenen geven en ontvangen

Beste lezer,

 

Er gebeurt veel in deze wereld, er zijn veel moeilijkheden en er is veel verdriet. Dagelijks komt het via verschillende media op ons af. Of hebben wij te maken met ziekten en moeiten in onze directe omgeving. Misschien heeft u zelf op dit moment tegenslagen en lijkt het leven een tranendal. Toch zijn er lichtpunten in ons leven, omdat u en ik God kennen, wij mogen weten dat Hij ons wil helpen.

 

Wekelijks wordt de zegen gegeven in de kerken. De voorganger spreid de armen uit en het voelt voor mij als een warme deken, ik persoonlijk vind het één van de mooiste momenten in de dienst.

 

Zegenen betekent God als onze schepper erkennen. Ook u en ik mogen een ander zegenen, daar hoeven wij geen voorganger, dominee, profeet of priester e.d. voor te zijn. Als wij een ander zegenen, dan betekent het dat je iemand Gods zegen toewenst. In feite bidden wij God om een ander te geven wat hij of zij nodig heeft.

 

In 1 Petrus 3 staat:

8 Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.

9 Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.

10 Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;

11 Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.

12 Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen

 

U en ik, wij zijn geroepen om te zegenen, God vraagt ons om te zegenen. Als goede gewoonte kunnen we elkaar zegenen. Niet alleen de zegen ontvangen vlak voordat we de kerk uitgaan, maar ook als iemand je huis verlaat. Met het feliciteren van iemand voor bijvoorbeeld een verjaardag, geef een zegen. Als er verdriet is of rouw, geef een zegen. Zegen uw man, vrouw, kind, vader, moeder, vriend, vriendin. Laten we in dit leven een zegen zijn.

Leef vanuit wetenschap dat alle zegen van God komt. Zo leven en wandelen wij, biddend en zegenend met God.

 

Graag wil ik u dit liedje meegeven, het is één van mijn favorieten.

Liedje Sela, zegen mij

https://www.youtube.com/watch?v=C5hrA-hszC8

 

Gods zegen toegewenst,

Greetje Jansen