Nieuwsbrief 20142112 Kerst 2

Nieuwsbrief 20142112 Kerst 2

Beste lezer,

Nog even en de wereld viert kerst. Gezellig met een kerstboom of versieringen en lampjes. Kerken stromen vol, heel mooi allemaal. Misschien wel het belangrijkste “christelijke” feest van het jaar.  Er was een tijd dat ik het ook belangrijk vond, kerst was toch wel heel speciaal. Vooral de kerstnachtdiensten waren indrukwekkend en dat zijn ze nog steeds, vind ik.

 

Weet u, voordat ik me in de Bijbel ging verdiepen leefde ik als zoveel mensen. Als iemand naar mijn geloofsovertuiging vroeg, dan zei ik; christelijk. Zelf noemde ik me geen     christen, daar was ik naar mijn gevoel niet aan toe. In die tijd zag ik de kerk niet van binnen, alleen van buiten en het geloof was een “ver van mijn bed show”.

 

Als iemand mij het nu zou vragen, zou ik mijzelf nog geen christen noemen.  Voor mijn gevoel zijn de christenen en de christelijke organisaties ver, heel ver verwijderd van de Bijbel. Er worden feesten gevierd onder een christelijke noemer, die God ons niet heeft opgedragen. En de feesten die zijn opgedragen door God, worden niet of op een andere datum gevierd. Als de feesten vanuit de Bijbel, toevallig wel samenvallen met de feesten die de christenen vieren, dan wordt het christelijke feest verzet. Zodat ze maar niet op de datum gevierd worden die God heeft ingesteld.

 

In Daniël 7:25 staat: Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen en zij zullen in zijn hand worden overgegeven, voor een tijd, tijden en een halve tijd.

 

Natuurlijk zijn er mensen die zeggen, Ja maar.., iedereen doet het…, het is al zolang traditie van de kerk…, het is veranderd…, we vieren…. en ga zo maar door.  Ook Jezus geeft het ons nog mee, in Mattheus 15:3 staat:

Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering. En in vers 9 staat: maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn.

 

En dan heb ik nog niet eens over de andere geboden die God aan alle mensen heeft gegeven. De christelijke wereld haalt uit de Bijbel wat ze kan gebruiken, mooie beloftes willen we wel, maar de geboden van God houden, dat gaat een stap te ver. Eren we God hiermee, of doen we God tekort? Hij is onze schepper, zouden we dan niet onze Schepper moeten eren, in plaats van de overleveringen der mensen? En wat is onze eigen verantwoordelijkheid hierin, hoe verantwoorden wij ons straks tegenover God?

 

Toch neemt dit alles niet weg dat Christus is gestorven voor onze zonden. Ik ben er van overtuigd dat het belangrijkste feest is wat we zeker moeten vieren, is dat Jezus voor ons is gestorven. In Romeinen 8:5 staat: God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Jezus is voor ons gestorven, voor ons allemaal. Wij kunnen een eeuwig leven erven, omdat hij voor ons de dood overwonnen heeft.

 

Ik wens u fijne feestdagen en een gezegende sabbat,

 

Greetje Jansen