Is de Bijbel een sprookjesboek?

Is de Bijbel een sprookjesboek?

Is de Bijbel waar? of zijn de christenen gek,

 

De Bijbel is zeker een opmerkelijk boek. Zonder twijfel de grootste best-seller ter wereld met ontelbare miljoenen kopieën in omgang.

 

Is de Bijbel waar?

“Dat is toch onzin! Dat is toch al te gek! Je wilt toch niet zeggen dat je letterlijk gelooft wat er in de Bijbel staat?" Als christen kun je dit te horen krijgen. Mensen kijken je met grote ogen aan, alsof je rechtstreeks uit de ‘achterlijke' Middeleeuwen bent overgezet. Als de eerste verbazing is weggeëbd, wordt je een lijstje voorgeschoteld van alles wat je toch zeker niet kúnt  geloven, .... wanneer je tenminste een beetje verstand zou hebben. De Bijbel staat toch vol met sprookjes. Neem nou Jona in de vis; mensen die op water lopen; personen die ten hemel varen; apostelen die opeens alle talen kunnen spreken; muren die op een enkel teken instorten, enzovoort. Dergelijke gesprekken kunnen je behoorlijk in verwarring brengen en dat is volkomen begrijpelijk. Niemand wil immers voor gek worden versleten. Maar is het werkelijk zo belachelijk om te geloven wat er in de Bijbel staat? Houd het geloof alleen stand bij naïevelingen? Is het geloof in de Bijbel vergelijkbaar met het geloof in Sinterklaas: leuk voor kleine kinderen en goedgelovigen, maar onhoudbaar voor mensen die een beetje meer nadenken?

 

Is de Bijbel waar?

Voor christenen is de Bijbel het Woord van God dat Licht geeft op hun levensweg. De Bijbel is geschiedenis, “history”  HIS STORY. Door de Bijbel te bestuderen, leer je God kennen. De Bijbel is een oud boek, maar dat wil niet zeggen dat het achterhaald is. Het gaat over God en over mensen en zowel God als mensen zijn niet veranderd in de loop van de eeuwen. De situatie waarin mensen leven natuurlijk wel. Daarom komt het er op aan om de Bijbel goed te interpreteren en zo de betekenis voor het leven van nu te achterhalen. Miljoenen mensen uit allerlei culturen betrekken de Bijbel zo op hun eigen leven en hebben de ervaring dat de Bijbel hoogst actueel is.

 

Is de Bijbel waar?

Heel veel archeologische ontdekkingen bevestigen allerlei Bijbelse verhalen. Dat is met sprookjes nog nooit gebeurd. Het Oude Testament gaat voornamelijk over de geschiedenis van het volk Israël. Als zij hun heldendaden hadden willen laten bezingen, hadden ze de passages over hun stommiteiten, ongehoorzaamheid en ongeloof wel weggelaten. Kennelijk wilde Iemand dat gewoon álles opgeschreven zou worden, zodat mensen in de toekomst konden leren van in het verleden gemaakte fouten, maar ook troost zouden kunnen vinden in de redding en uitkomst die God in het verleden altijd gegeven heeft. Het Nieuwe Testament  is de meest historische, accurate geschiedschrijving uit de geschiedenis. Hier leren we Gods eniggeboren Zoon kennen, Jezus Christus. Hij bracht een boodschap van liefde en genade. Zijn persoon en zijn werk aan het kruis zijn voor ons kostbare geschenken. Maar willen wij deze geschenken ook aannemen? Jezus zelf beschouwde de boeken uit het Oude Testament als gezaghebbend. Wanneer Jezus werkelijk bestaan heeft  èn was wie Hij zei te zijn, gaat ook dat argument tellen.

 

Is de Bijbel waar?

In de Bijbel staan gebeurtenissen aangekondigd die tot in het kleinste detail zijn uitgekomen, zoals vele voorspellingen van profeten.  Het is bijzonder om te zien dat zoveel profetieën over Jezus, honderden jaren voor zijn geboorte opgetekend, zo precies zijn uitgekomen.  Enkele voorbeelden: de Messias zou in Bethlehem geboren worden (Micha 5:1-2), uit een maagd geboren worden (Jesaja 7:14), door één van zijn volgelingen verraden worden (Psalm 41:10), geslagen en bespuugd worden (Jesaja 50:5), sterven door kruisiging (Psalm 22:14,16,17), zure wijn te drinken krijgen ( Psalm 69:22). Maar ook de ondergang van o.a. het oude Griekse en Romeinse rijk was al van tevoren geprofeteerd (Daniel 2). 

Zonder twijfel is de vervulling van Bijbelse profetieën veruit het grootste bewijs voor de Bijbelse bewering dat deze op goddelijke inspiratie berust!

 

Is de Bijbel waar?

De Bijbel  beschrijft ook wat de wereld nog te wachten staat. De profetieën geven aan dat het einde van onze wereldgeschiedenis onafwendbaar ophanden is, met als climax de wederkomst van Christus.Omdat een mens zelf toekomstige gebeurtenissen niet kan voorzien, is profetie een redelijke indicatie voor bovennatuurlijke inspiratie. De Bijbel bevat meer dan duizend geïnspireerde profetieën. De meeste van deze profetieën zijn al vervuld en kunnen door middel van de wereldgeschiedenis worden gecontroleerd. Als de Bijbel inderdaad is wat deze beweert te zijn, dan zijn de consequenties voor ons aanzienlijk. De Bijbel beweert onomwonden: "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven." (2 Timoteüs 3:16). Uiteraard is de Bijbel niet het enige boek dat beweert op een goddelijke inspiratie gebaseerd te zijn, maar is wel uniek als het gaat om het leveren van  bewijs voor deze beweringen. Deze gaat zelfs zo ver dat de lezers worden uitgedaagd om het boek op de proef te stellen, ons aanmoedigend: "Onderzoek alles" (1 Tessalonicenzen 5:21).

 

Is de Bijbel waar?

Geloof hechten aan de Bijbelse geschiedenissen is helemaal geen belachelijke zaak. Je hoeft je verstand niet thuis te laten wanneer je de Bijbel leest. Geloven gaat niet tegen je verstand in; het is niet irrationeel.Wonderen zijn juist in de Bijbel opgeschreven, omdat het wonderen zijn. Het zijn geen alledaagse gebeurtenissen. Als ze aan de orde van de dag zouden plaatsvinden, zouden ze heel waarschijnlijk niet de moeite van het opschrijven waard zijn geweest. Het is inderdaad niet normaal dat mensen op water kunnen lopen, maar dat beweert de Bijbel ook helemaal niet. Deze gebeurtenis staat juist in de Bijbel, omdat ze niet gewoon of alledaags is! Maar tegelijkertijd zou het bijzonder vreemd zijn om te geloven in een God die alles heeft gemaakt, maar die Zijn eigen natuurwetten niet tijdelijk zou kunnen opheffen. Dát lijkt me nu juist irrationeel!

 

Is de Bijbel waar?

De Bijbel is betrouwbaar gebleken door de geschiedenis heen en waard om aangenomen te worden. Onze verantwoordelijkheid is, om goed gebruik te maken van ons verstand.

 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. Psalm 119:105

 

Gerda Huizinga