Informatie

Informatie

A.s. sabbat (zaterdag) 16 juli preekt Piet in Apeldoorn.

Het onderwerp zal zijn: De profetische uitleg van de bijbelse feesten

De dienst is om 11:00 uur, in de Adventkerk, Mercuriuslaan 37, Apeldoorn

www.adventkerkapeldoorn.nl/index.php

 

Zondag 17 juli a.s. preekt Piet in Vierhouten.

Het onderwerp zal zijn: Daniël in de Leeuwenkuil

De dienst is om 10:30 uur, in het Dorpshuis, Elspeterbosweg 26, Vierhouten

www.dorpvierhouten.nl/Verenigingen/St-Zomer-en-Winterdiensten