Het duizend jarig rijk, deel 1

Het duizend jarig rijk, deel 1

Deel 1: De eerste opstanding

Het is moeilijk voor te stellen, maar we gaan allemaal iets raadselachtigs meemaken, nl. de opstanding uit de dood. In de Bijbel staat geschreven dat er twee opstandingen zijn: een opstanding ten leve en een opstanding ten oordeel.

 

Dit stukje gaat over de eerste opstanding.

 

Toen Jezus naar de hemel was opgevaren, spraken twee engelen het volgende tegen de discipelen:  “Wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen als u Hem hebt zien weggaan.” (Handelingen 1:11) De wederkomst van Christus zal voor ons zijn als een ster die ontploft aan de hemel. De Bijbel vertelt ons dat ieder menselijk oog Jezus Christus zal zien wanneer Hij verschijnt te midden van de wolken met grote macht en majesteit. (Openbaring 1:7 en Marcus 13:26).

 

Paulus vertelt ons in 1 Tessalonicenzen 4:16 en 17 over dit hoogtepunt:

“Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Here Zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij (de christenen) die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten en altijd bij Hem te zijn.” 

 

Openbaring 20:4b vertelt ons: “Zij werden weer levend en heersten samen met Christus duizend jaar lang.”

Vele christenen denken dat zij deze duizend jaar op aarde zullen doorbrengen. Maar is dat ook zo? Wat leert de Bijbel ons hierover?

 

Wat gebeurt er met degenen die opstaan bij de eerste opstanding?

In 1 Korinthiërs 15:52 kunnen we lezen dat alle gelovigen in een oogwenk een nieuw, onsterfelijk lichaam krijgen. In Openbaring 20:6 lezen we: “Gelukkig zijn zij die aan deze eerste opstanding deel hebben, zij zijn als heiligen voor God afgezonderd. De tweede dood zal hun niets kunnen doen. Zij zullen priesters van God en Christus worden en al die duizend jaar samen met Christus regeren.”

 

Wat zullen zij (de heiligen) dan doen ?

Zij zullen al Gods beslissingen kunnen onderzoeken. Zij zullen veel vragen hebben, bijv. waarom een vriend er niet is, die zo’n goed iemand leek. God zal al hun vragen beantwoorden.

 

Johannes zei: “En ik zag tronen en zij die erop zaten mochten rechtspreken.” (Openbaring 20:4)

Wij weten dat God de hoogste Rechter is. Maar op een bepaalde manier zullen de heiligen ook deel hebben aan het goddelijk oordeel. Openbaring 20:12 zegt dat de boeken werden geopend, ook het levensboek. Zij zullen in de hemelse verslagen mogen kijken, een soort gerechtelijk onderzoek. Paulus verklaarde: “Weet u niet dat de gelovigen straks over de wereld zullen rechtspreken? Dat wij straks over engelen zullen oordelen?” (1 Korinthiërs 6:2,3)

 

Er komt een tijd dat wij dan volledig zullen gaan begrijpen waarom het onmogelijk was voor God om sommige mensen te redden. God kan ons al de manieren laten zien waarop Hij heeft geprobeerd om iemand te overtuigen, alles wat Hij gedaan heeft om liefde in staat te stellen door te breken. Hij kan openbaren wat er werkelijk in de harten van de mensen leefde, dingen die zij in dit leven zo goed verborgen hebben gehouden. De heiligen zullen gaan begrijpen waarom bepaalde dingen gebeurden en hoe alles uiteindelijk in een geweldig plan past! De duizend jaar die in de Bijbel wordt beschreven, is dus een periode van het oordeel.

 

Aan het einde van deze periode zullen de heiligen zeggen: “Ja Here, Almachtige God,     Heerser over alles, uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig.” (Openbaring 16:7) Wij hoeven niet gevangen te blijven in de drama’s van het leven in deze zondige wereld. Kies voor Jezus en zie ook uit naar die laatste opwekking! “In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken. Wanneer ik daarmee klaar ben,  kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie voor altijd bij Mij zijn.” (Johannes 14:2,3)

 

Gerda Huizinga