Goed voornemen voor 2015....mediteren!

Goed voornemen voor 2015....mediteren!

Is mediteren Bijbels? 

Het antwoord op deze vraag hangt af van wat je onder meditatie verstaat. Versta je onder mediteren het overpeinzen van het woord van God, dan is meditatie Bijbels. Als je er onder verstaat het toepassen van technieken die het denken leeg maken met als doel het krijgen van godservaringen, dan is het antwoord nee. Deze vorm van meditatie kent de Bijbel niet.

 

De Bijbelse spiritualiteit is gericht op geloof en gehoorzaamheid. Ervaringen zijn het gevolg van geloof en gehoorzaamheid. In sommige teksten in de Bijbel is er sprake van meditatie in de zin van overpeinzen. Het gaat hier om het rationeel overdenken van het woord van God. Wat staat er; wat betekent het; wat kan ik er van leren; hoe raakt het mijn leven; hoe kan ik het toepassen. Dit alles om God en Zijn wil beter te leren kennen en het geloof te versterken.

In de eerste Psalm wordt de mens zalig (gelukkig) gesproken die vreugde vindt in de wet van de Heer en Zijn wet OVERPEINST (vertaalt van het Latijnse woord “meditari”)  bij dag en bij nacht…..Alles wat hij doet komt tot bloei.

 

Jozua 1 vers 8 zegt: Leg het wetboek geen moment terzijde en OVERPEINS  het dag en nacht, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.

Het Bijbelse mediteren is het overpeinzen waar Psalm 1 en Jozua 1:8 over spreken. Dit heeft dan ook niets te maken met een bepaalde techniek. Ook niet het herhaaldelijk lezen van een Bijbelgedeelte met de verwachting dat er een gedeelte uit zal springen, wat gezien wordt als een persoonlijk woordje van God. Dit alles met het doel om een ervaring met God te beleven.

De bedoeling is dat Jozua ieder woord van God bestudeert en dat hij alle voorschriften navolgt. Let op het woordje ‘alles’. Niet alleen wat je al of niet aanspreekt maar het gehele Woord is belangrijk.

Hetzelfde wordt gezegd over de man waar Psalm 1 over spreekt. De man die verkeerd gezelschap en advies mijdt en die dag en nacht Gods Woord overpeinst. Deze man wordt zalig gesproken en van hem wordt onder meer gezegd: “al wat hij onderneemt gelukt”.

 

Het doel van het overpeinzen is het in de praktijk van het leven toepassen van het Woord van God. En daaraan is zelfs een belofte verbonden, Gods eigen belofte: je zult je doel bereiken, je zult voorspoedig zijn.

Een ware discipel blijft in het Woord van Jezus, hij blijft bezig met de Bijbel. Als hij dat doet dan zal dat twee gevolgen hebben. Hij zal de Bijbel steeds beter gaan begrijpen en dat zal weer zijn leven veranderen. Hij zal de Waarheid verstaan en de Waarheid zal hem vrijmaken.

Mediteren: Biddend luisteren naar Gods Woord.

Als gij in mijn Woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken.” (Johannes 8:31,32)

 

Gerda Huizinga