Gods cadeau voor jou voor 2015

Gods cadeau voor jou voor 2015

Een nieuw jaar ligt voor ons: 12 maanden, 52 weken, 365 dagen, of  8760 uren.

Honderdjarigen kunnen op meer dan drie miljard seconden terugblikken.

Hoewel veel mensen over minder tijd van leven beschikken, weten we toch allemaal dat het beslissend is wat we er zelf van maken. Bij alles wat we doen of denken, zouden wij ons er steeds van bewust moeten zijn dat God naar ons kijkt.

 

Als je Jezus kent als je Verlosser, mag je je in 2015 weer aan Hem toevertrouwen en door Hem laten leiden. Hij wil je steun en toeverlaat zijn.

Als je Jezus nog niet kent als de Christus, laat 2015 dan het jaar zijn dat je Hem gaat léren kennen!

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het meer dan de moeite waard is! Het is fantastisch om te weten en te ervaren dat je een relatie met God hebt, die ook je Vader is.

 

Jezus heeft  een geweldig mooi cadeau voor je klaar liggen: Zijn genade!

Genade (betekent “gunst” of “goedheid”) is Gods hart, Gods karakter, Gods wil.

Een mooier cadeau kun je niet krijgen: vergeving van je zonden en het ontvangen van het eeuwige leven, dankzij Zijn liefde voor jou!  Als we Jezus Christus echt leren kennen, worden we vervuld met Gods liefde, die dan ook als een rivier door ons heen zal stromen naar anderen toe.

 

Ik wil je uitdagen om dit cadeau aan te nemen en uit te gaan pakken in 2015.

Op het moment dat je in Jezus  gaat geloven als de Christus, word je door zijn genade gered. Dat is dus een geschenk van God voor jou!  In Jezus Christus wilde Hij je Zijn liefde en genade laten zien. Je komt met God in het reine door op Jezus te vertrouwen.

Als je Jezus Christus in je hart toelaat, word je een kind van God en zul je eeuwig leven hebben.   

 

De Bijbel zegt dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaars te redden. Hij is voor onze zonden gestorven, als een onschuldige voor de schuldigen. Hij heeft dat uit liefde voor jou gedaan om je bij God terug te brengen.

Misschien denk jij wel dat je eerst een goed leven moet leiden, voordat God van jou kan houden. Maar de Bijbel en het leven van Jezus laten zien, dat God zoveel van jou houdt, dat Jezus voor jou gestorven is, zelfs toen je niets met Hem te maken wilde hebben. God houdt van ons ondanks onze fouten en tekortkomingen.

 

Wat kun jij nu doen met dit geschenk van God?

Je kunt het geschenk laten staan en het daarmee in feite afwijzen,

of je kunt het geschenk ontvangen, of beter gezegd aanvaarden.

 

Het beste kun je dat doen door tot God te bidden. Bidden is gewoon praten met God. Wanneer jij tegen Hem praat, luistert Hij. En wanneer je aan Hem vertelt dat je Jezus aanneemt als je Redder, dan ontvangt Hij je als zijn kind. God wil graag een relatie met je aangaan. Hij wil je leren kennen, want liefde wil altijd groeien.

Hij kiest voor jou!

Kies jij ook voor Hem?

 

GENADE:

STRAF

VERDIENEN

EN EEN

OMHELZING

KRIJGEN 

visje

 

Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben (Hebreeën 4:16).

Gerda Huizinga