De consequentie van de zeven

De consequentie van de zeven

In de bijbel vinden wij een aantal getallen die zeer regelmatig terugkeren. In vergelijking met andere getallen komt de 7 wel erg vaak voor.

Beginnende in Genesis tot een hoogtepunt in het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring van Johannes. Is er een onderliggend motief?

 

Ik ga ervanuit dat niets toevallig in de heilige schrift staat.God heeft hier duidelijk een bedoeling mee. Toen Hij de wereld schiep begon Hij met het scheppen van het licht.Nu weten wij dat als wij licht door een prisma laten vallen het uiteenvalt in zeven kleuren. Dus de eerste scheppingsdaad van God hier op aarde heeft te maken met de zeven die een eenheid vormt. In het boek Job staat dat de morgensterren vrolijk zongen toen God de wereld schiep.

 

Nu is het zo dat ook de muziek uit 7 noten bestaat. En ten laatste heeft God ook de tijd in 7 dagen per week ingedeeld. Later in de boeken van Mozes vinden wij dat ook de jaren ingedeeld werden in weken en deze weer in 7x7 jaren. De profeet Daniel verwijst zelfs naar tijden van 70x7 jaar. Als het nu zo is dat licht, muziek en tijd gehoorzamen aan een zevendeling, is het dan vreemd om te veronderstellen dat de hele schepping op basis van dat zevental functioneert? 

 

Is het vreemd om te zien dat sommige mensen geloven dat deze aarde 6000 jaar zal bestaan en dat er dan een 1000 jarige sabbat zal aanbreken? Is het dan vreemd te veronderstellen dat wij in het oordeel gevraagd zullen worden of wij ons geconformeerd hebben aan die onderliggende wet van God die wij in de hele schepping waarnemen?

 

Piet Westein