Een kans in dit leven

Een kans in dit leven

Beste Lezer,

 

Tijdens een Bijbelstudie vroeg iemand me eens of we echt maar één kans hebben. Een kans om het goed te doen in dit leven, is er echt geen tweede kans?

Helaas moest ik haar teleurstellen, er is echt geen tweede kans. Er zijn veel theorieën, opname van de gelovigen en de achtergeblevenen zullen een tweede kans krijgen. De doden worden opgewekt en krijgen nog een kans om zich te bekeren. De ongelovigen mogen een bepaalde tijd op aarde leven en zich bekeren. Of uiteindelijk iedereen komt in de hemel,

 

Het zou wel mooi zijn een tweede kans, je hoeft hier niet je best te doen, geen verdrukking, vervolgingen, geen eigen verantwoordelijkheid, het komt allemaal goed, je komt hoe dan ook in de hemel.. De Bijbel is hier heel duidelijk over. Neem het voorbeeld van Noach. Hij heeft 120 jaar geprofeteerd tijdens de bouw aan de ark en al die tijd hebben mensen de kans gekregen om zich te bekeren. Maar, behalve het gezin van Noach en de vrouwen van zijn zonen, ging niemand mee de ark in.

 

Als kind dacht ik dat; als God wonderen zou verrichten hier op aarde, de mensen wel overtuigd zouden worden. Nu kijk ik naar de geschiedenis van Noach, het wonder dat de dieren twee aan twee naar de ark kwamen, heeft niemand van gedachten doen veranderen. Het moge duidelijk zijn wonderen geven verwondering maar geen bekeringen. Nu denk ik wel eens wat zou het geweest zijn, de dieren twee aan twee die naar de ark kwamen. Noach en zijn gezin gingen erin. Daarna sloot God de deur, de genadetijd was voorbij. Er was geen touwladdertje, geen reddingsboot, geen extra deurtje. Zo is het ook hier, we hebben één kans, nu in dit leven. Daarna is de genadetijd voorbij.

 

Noach en zijn gezin zaten daarna nog zeven dagen in de Ark voordat het water kwam, ook zij werden beproefd. Wat zal het geweest zijn, wat zullen ze bespot zijn, wat zullen de mensen destijds gelachen hebben. Ook nu worden de gelovigen bespot, is het raar als je in een zesdaagse schepping gelooft en de Bijbel voor waarheid aanneemt.

 

We hebben een genadige God, Hij geeft ons een keuze. Of voor eeuwig dood of een eeuwig leven. De keuze is aan u.

Ik wens u een gezegende week,

 

Greetje Jansen

 

N.B. 

Voor meer informatie over het leven hierna verwijs ik u naar mijn Bijbelstudies onder het kopje “Van dood naar opstanding tot de nieuwe aarde”. Ik hoop dat u veel steun beleeft aan wat de Bijbel hierover zegt en dat het de rechtvaardigheid van een liefdevolle God bewijst.