Duistere machten

Duistere machten

Wij leven temidden van twee werelden. De ene is zichtbaar de andere niet. Dat wil niet zeggen dat wat wij niet zien ook niet belangrijk zou zijn. In de zichtbare wereld hebben wij te maken met het tastbare, en onze relatie is direct. Wij zien het voedsel wat wij eten, wij voelen de kleding die wij dragen, wij vinden dingen mooi of lelijk.

 

Met de onzichtbare wereld is onze relatie anders. Te beginnen met God, wij moeten geloven dat hij bestaat voordat wij een relatie met Hem op kunnen bouwen. Als wij geloven dat God bestaat, en dat Hij door Zijn woord, de bijbel, vertelt over die onzichtbare wereld, dan weten wij dat er ook een tegenstander van God is de duivel. Die twee zijn geen vrienden, er is een grote strijd gaande tussen Christus aan de ene kant en satan aan de andere. Zij hebben allebei een menigte volgelingen, die engelen worden genoemd. De engelen die satan gevolgd zijn in de zonde noemen wij boze geesten, of gevallen engelen. Hun doel is om door het hele universum maar in het bijzonder hier op aarde te bewijzen dat God onrechtvaardig is, en dat hun leider de duivel het recht heeft om als god te heersen. Deze boze geesten maken gebruik van mensen om hun doel te bereiken.

 

De eerste slag in deze oorlog, hier op aarde, was in de hof van Eden. God gaf aan Adam zijn wet, op aanraden van satan overtrad de mens deze wet om als God te worden. Lucifer maakte gebruik van de slang, hier is de eerste seance. Genesis 3:1-7 De tweede keer dat wij het werk van de slang zien is in Egypte als God het uitverkoren volk uit wil leiden. God laat Aaron zijn staf op de grond gooien en die verandert in een slang. Door hun toverkunsten doen de Egyptische tovenaars hetzelfde, maar God laat zien dat Hij de Almachtige is en de slangen van de tovenaars worden opgegeten. Mozes spreekt namens God, de tovenaars namens de duivel. Bedenk wel dat in Egypte de slang werd aanbeden als een god, iedere farao had er één op zijn hoofd als een kroon.

 

In Samuel 28 vinden wij een heel duidelijke geschiedenis van een kind van God die verstrikt raakt in het dienen van boze geesten. Saul de koning is bang dat God niet met hem zal zijn in de oorlog tegen de Filistijnen, en juist hij, die de geestenbezweerders uitgeroeid had in Israël zoekt nu zelf, nadat hij God en zijn geboden verlaten heeft, een waarzegster. Een vrouw staat in de profetie gewoonlijk voor een religieuze macht. Waar Samuel een beeld is van hen die God willen dienen en zijn geboden houden, staat deze vrouw voor degenen die hun heil bij satan zoeken. Hier maken de boze machten ogenschijnlijk gebruik van één van de profeten van God. Waar Salomo duidelijk zegt dat de doden niets weten, raadpleegt Saul een boze geest die de vorm aanneemt van Samuel. De afloop van het verhaal is dat hij sterft in de strijd.

 

Komen wij in het nieuwe testament ook verwijzingen tegen van boze geesten?  In Mattheus 4:1-11 vinden wij de verzoeking van Jezus door Satan. Waar de eerste Adam valt, daar antwoordt de tweede Adam steeds met een woord van God, en overwint zo de boze. In Handelingen 18:13-20 vinden wij het verhaal van de zonen van Sceva een Jood, hij heeft zeven zonen die geesten bezweerders waren. Als zij proberen om in de naam van Jezus de duivel uit te drijven worden zij geslagen door die boze geesten en het huis uit gejaagd. Als de tovenaars ter plaatse dat zien, bekeren zij zich, en verbranden hun toverboeken.

 

Hoe zit het met onze tijd, is Satan nog steeds actief, houden mensen zich nog steeds bezig met occulte zaken? Het antwoord is duidelijk ja, er is misschien wel meer interesse in het onzichtbare dan ooit. Kunnen wij van onze medemensen zomaar zeggen dat zij van de duivel zijn? Wij moeten voorzichtig zijn een oordeel uit te spreken over andere mensen. Wat wij wel kunnen doen is onze medemensen waarschuwen voor duidelijke occulte manifestaties, en zoals altijd moeten wij zulke uitspraken baseren op de bijbel.

 

Als wij geloven dat wij leven voor de wederkomst van Jezus, die zal komen op de wolken, zal er dan een grotere openbaring zijn van Satans macht, of een kleinere? Openbaring 12:12 zegt dat de duivel is afgedaald naar deze aarde omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft om zijn doel te bereiken. De duivel zal alles in het werk stellen om zijn doel te bereiken, de totale macht over deze aarde. Zolang er ook maar één bijbel getrouwe christen is zal hij al zijn macht aanwenden om hem te overtuigen van zijn leer of hem anders te doden. Hij wordt niet voor niets een moordenaar genoemd in de bijbel.

 

Wat kunnen wij doen om ons te wapenen tegen de verleidingen van de boze machten? Jesaja 8:20 zegt : tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad hebben. Dat betekent, de hele bijbel, als men daarvan afwijkt dan is er geen licht in die boodschap, maar duisternis. Om ons te wapenen tegen de aanvallen van satan moeten wij ons dus vullen met het woord van God. Wij kunnen ieder mens en alle duistere machten de baas met de woorden “er staat geschreven”. Wij hoeven geen knoflook om onze nek te dragen, of een kruis bij ons te hebben on ons te kunnen verdedigen tegen onzichtbare machten, een gedegen Bijbelkennis en dat in geloof toegepast is een onneembare vesting tegen de aanvallen van satan en de zijnen.

 

Piet Westein