De Vader is God, deel 1

De Vader is God, deel 1

De discipelen kregen van Jezus de opdracht: ”Ga op weg en maak alle vken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.” ( Mattheüs 28:19)

Deel 1: de Vader is God.

 

“Genade zij u en vrede, van God onze Vader.” ( Romeinen 1:7)

Als een mens tot geloof komt, wordt hij/zij een kind van God (Johannes 1:12 en 13). Wij mogen God “Abba” = Vader noemen (Romeinen 8:15).

Omdat onze hemelse Vader onzichtbaar is, gaan we God onbewust al snel vergelijken met onze aardse vader. Vaak verwarren we hoe God als Vader is met hoe onze eigen vader is. Op sommige gebieden zullen ze op elkaar lijken. Op andere gebieden is God volledig anders dan onze vader. In de Bijbel toont God zich als een Vader die te vertrouwen is. Hij wil een liefdevolle Vader voor ons zijn.

“Maar wie niet liefheeft, kent God niet, want God is zelf liefde.” (1 Johannes 4:8)

Je mag je geliefd weten door God de Vader. Hij houdt van jou! Hij wil met jou optrekken, lief en leed met je delen.

 

“Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de HEER voor alles en iedereen en vol liefde ontfermt Hij zich over alles wat Hij heeft gemaakt.” (Psalm 145:8,9)

 

God de Vader is de uiteindelijke Bron van alles: “Er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd.” (1 Korinthiërs 8:6)

 

God is niet te groot om zich met onze problemen in te laten, want God laat zich in met álles wat op aarde plaatsvindt, zelfs de allerkleinste dingen (Mattheüs 10:29,30).

 

God wil naar ons luisteren als wij tot Hem spreken, God luistert naar onze gebeden.

“De Here is dichtbij voor ieder die Hem aanroept in vast vertrouwen.” (Psalm 145:18)

 

Jezus leert ons bidden tot de Vader. Het ”Onze Vader” is één van de bekendste en meest gebruikte teksten uit de Bijbel. Het is een tekst die christenen van alle plaatsen en uit alle tijden met elkaar verbindt. Het gebed komt voor in Matteüs 6 en in Lucas 11 in verschillende versies. Wereldwijd bidden mensen dit gebed in hun eigen taal.

Hier volgt een versie uit de Bijbel in Gewone Taal:

 

Onze Vader in de hemel,

laat iedereen U eren.

Laat uw nieuwe wereld komen.

Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt.

Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.

En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,

want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.

Help ons om nooit tegen U te kiezen.

En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.

Want U bent Koning, U regeert met grote macht, voor altijd.

Amen.

 

Het is voor ons niet mogelijk om God en zijn handelen volledig te begrijpen, God is veel groter dan wij ooit begrijpen kunnen. Zijn rijkdom, wijsheid en kennis zijn onmeetbaar. Geen mens weet hoe Hij zijn beslissingen neemt. Het is onmogelijk zijn wegen na te gaan. “Wie kan vertellen wat er in de gedachten van de Here omgaat?” (Romeinen 11:33)

 

De Bijbel is de bron waarin God, onze Vader, uitgebreid staat beschreven. Maak kennis met je hemelse Vader en lees over zijn eigenschappen zoals die in de Bijbel staan. Hij is trouw, genadig, liefdevol, goed, gul, wijs, maar zeker ook jaloers. 

 

“Toch HEER, bent u onze Vader, wij zijn de klei, door u gevormd, wij zijn het werk van uw handen.” (Jesaja 64:7)

 

Gerda Huizinga