De grote verzoendag

De grote verzoendag

Beste lezer,

Goed nieuws, wist u dat het binnenkort Grote Verzoendag is? Nee het is geen commerciële instelling, het is ook niet dat u iedereen mag zoenen. Half Nederland is niet vrij en er wordt geen feest gevierd. Toch is het Grote Verzoendag en dit jaar (2015) valt dat op 23 September. Het is een bijbels feest. In de Bijbel heeft God zeven! Jaarlijkse feesten ingesteld. Zeven feesten om ons aan het verlossingsplan te herinneren. Grote verzoendag is deel van het beeld van het verlossingsplan,

 

In de Christelijke kerken wordt er geen of nauwelijks aandacht aan gegeven. Omdat het voor de Joden was. Is God een God van exclusiviteit, is de Bijbel is geschreven voor de Joden en mogen de Christenen eruit halen wat ze lijkt, wat wel past in de kerk. Is het verlossingsplan niet voor iedereen? Eigenlijk zeggen ze, ja maar... God is niet volmaakt. Nee hoor de Bijbel is wel door God ingegeven en de Heilige Geest heeft misschien de schrijvers geïnspireerd maar u hoeft het niet zo nauw te nemen, het is niet voor u bedoeld. Wij mensen (stof, want stof zijt gij) beslissen het zelf wel.

 

Het doel

Grote verzoendag had, net als de andere jaarlijkse feesten, als doel om de mensen jaarlijks te herinneren aan het grote verlossingsplan van God. Door de jaarlijkse herinnering bleef het verlossingsplan ook bekend onder de mensen. Tien dagen voor de grote verzoendag werden de mensen in Israël opgeroepen om hun zonden te belijden voor God. De zonde werd gescheiden van de mensen. Grote Verzoendag is een beeld van de reiniging van de zonde van de gelovigen in de eindtijd. Wij leven nu in de tijd van Grote Verzoendag. Als Jezus straks terugkomt zal hij een reine bruidsgemeente hebben. Het is nu de tijd van kiezen, we moeten nu keuzes maken voor de grote dag komt dat Jezus komt om zijn gemeente te halen.

 

Openbaring 22:12-14

12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. 13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. 14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Laten wij het werk doen waarover de Bijbel spreekt, zodat we straks het loon van God zullen ontvangen. In mijn studie “De Grote Verzoendag” leest u meer over het verlossingsplan en hoe dit in de tempeldienst ging.

 

Greetje Jansen