De aardevaart

De aardevaart

De aardevaart. 

Nee u hoeft dit woord niet in een woordenboek op te zoeken, u zult het daar niet in terug vinden. Dit is een woord wat wij eigenlijk zouden moeten gebruiken met het feest wat wereldwijd bekent staat als kerstfeest. Ook al weet vrijwel iedereen dat Jezus niet op die tijd geboren is, is het toch handig om er rond die tijd over te schrijven als je wilt dat iemand het leest. 

 

Waarom een nieuw woord? 

Met hemelvaart vinden wij het vanzelfsprekend dat wij die dag de naam meegeven die de gebeurtenis van Jezus hemelvaart aanduidt. Maar Hij die op die dag naar de hemel voer, is dezelfde die uit diezelfde hemel is nedergedaald naar de aarde, vandaar dat aardevaart. Maar wanneer was dat nou precies, was dat met Zijn geboorte, op welke dag dat dan ook geweest is, of was dat bij de conceptie, toen Maria Zijn moeder overschaduwd werd door de Heilige Geest?  

 

De vader? 

Uit het Bijbelverhaal van de conceptie en de geboorte blijkt duidelijk dat Zijn aardse vader geen aanspraak kon maken op de titel vader, hoewel hij een beter beschermer en opvoeder is gebleken dan menig vader hier op aarde die wel een kind verwekte. Jezus noemde toen Hij hier op aarde was God de Vader, Zijn Vader, maar de verwekking was zoals wij lezen, door de Heilige Geest, en daar het de gewoonte is om de verwekker de titel vader te geven zouden wij die hier aan de Geest toe moeten kennen.  

 

Vader, Zoon en Geest. 

Dit probleem roepen wij over onszelf af als wij God in drie personen zien in plaats van één enkel wezen die zich kan openbaren in welke vorm Hij kiest. De consequentie van deze gedachte is dat God Zelf door Zijn geest Zich zelf incarneerde in de maagd terwijl Hij ook tegelijkertijd het universum regeerde. De Vader kon Zijn Zoon, de Geest in zichtbare vorm, Zijn Geest, geven bij Zijn doop, omdat het allemaal openbaringsvormen zijn van die ene ondeelbare God.  

 

Ook voor ons? 

Nu heeft die God die in de vorm van Zijn Zoon hier twee duizend jaar geleden op aarde kwam gezegd, dat wij die titel van zoon van God ook mogen claimen, en dat diezelfde Geest die Jezus bij Maria verwekte ook aan ons gegeven is. Dat wonder van de maagdelijke geboorte was bij Maria een letterlijk feit, maar is ook  voor ons in het geloof onontbeerlijk, willen wij kinderen van God genoemd worden.  

 

Kerst of wedergeboorte? 

Ik vraag mij dan ook af wat beter is, om het zonnewende feest te vieren (dat is kerst toch eigenlijk), of de dag dat God ons door Zijn Geest riep, en ons door die Geest tot Zijn zoon maakte. Ik heb geen probleem met het feit dat de mensen in deze donkere dagen lichtjes aansteken en hun huis licht en vrolijk maken, maar laten wij er geen Christelijk feest van maken buiten de Bijbelse feesten om. Laat het licht van het evangelie schijnen in ons hart, laten wij datzelfde licht om ons heen laten schijnen, zodat de mensen zich in het grote Licht kunnen verheugen dat God in de wereld heeft doen komen. 

 

Piet Westein