Daniël H6

Daniël H6

Lees Daniël 6

 

Als wij hoofdstuk zes oppervlakkig lezen, lijkt het een spannend sprookje. Wanneer wij dieper kijken zien wij de samenstelling van de regering, en de machtsverhouding tussen de verschillende groepen en de koning. Willen wij nog dieper gaan, dan zien wij dat ook in dit hoofdstuk er een strijd gaande is tussen God en de tegenstander, tussen goed en kwaad.

 

Koning Darius deelt zijn rijk in 120 gewesten. Wij zien het getal 120 vaak waar wij met eindtijd profetie te maken hebben. Zoals bij Noach, hij predikt 120 jaar. Het leven van Mozes de grote profeet duurt 120 jaar. In Nineve wonen 120.000 mensen. Misschien is hier een verwijzing naar de wereldgeschiedenis. Dan zou 120 verwijzen naar 120 jubeljaren. Er was ieder vijftigste jaar een jubeljaar. Dat is 120x50 jaar is 6000 jaar. Een jubeljaar is het jaar van verlossing, vrijlating. Het is hoe dan ook belangrijk, en zinvol, om het leven van een profeet als Daniël als profetie te zien. Waar zien wij buiten dat getal 120 nog meer profetie, en dan met name waar Christus centraal staat?

 

Daniël blijkt iemand te zijn die de wetten van de koning niet overtreedt. Jezus is ook geen wetsovertreder, de rechter moest van Hem zeggen, ik vind geen schuld in Hem. Daniël en Jezus worden door jaloerse tijdgenoten ten val gebracht, terwijl de heersers van die tijd, Darius en Pilatus, hen niet wilden veroordelen. Zij worden beide ter dood veroordeeld, beiden komen in een gat in de grond, dat met een steen wordt afgesloten, en door de machthebber wordt verzegeld. Zowel Jezus als Daniël komen uit dat gat bij het krieken van de dag. Beiden worden onderkoning, en hun vijanden vinden de dood. Bij Daniël wordt geen been gebroken, bij zijn tegenstanders worden alle botten gebroken. Van Jezus wordt gezegd dat geen been zou worden gebroken. Zijn er behalve het getal 120 verder nog verwijzingen dat dit hoofdstuk ook een eindtijd profetie bevat?+

 

In dit hoofdstuk staat de leeuwenkuil centraal, maar de leeuwenkuil wekt alleen maar angst op door zijn leeuwen. Nu staat er in 1 Petrus 5:8 dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw. Dus wat Daniël letterlijk overkomt zullen de kinderen van God in geestelijk opzicht ervaren. In de laatste dagen van deze wereld zullen de kinderen van God moeten kiezen tussen God volgen en ter dood gebracht worden, of naar satan luisteren en de eeuwige dood ervaren.

 

Volgens de belofte zullen de gelovigen opgenomen worden voor de over hen uitgesproken doodstraf kan worden uitgevoerd. Dus net als bij Daniël wel de veroordeling van deze wereld, maar niet de uitvoering van het vonnis.

 

Het resultaat van de ervaring van Daniël is dat de hele wereld te horen krijgt hoe machtig de God van Daniël is. De koning laat bevelen dat ieder voor God zal vrezen, een God die tekenen doet in de hemel en op de aarde. Jezus zegt van de eindtijd dat er tekenen zullen zijn in zon, maan en sterren en op aarde radeloze angst onder de volken. Daniël zes geeft ons dus een vooruitblik hoe het zal zijn om op God te vertrouwen in de eindtijd.

 

Piet Westein