Daniël H3

Daniël H3

Lees Daniël 3

 

In reactie op de droom die Nebukadnezar gekregen heeft, laat hij een beeld maken dat lijkt op dat uit zijn droom. Er is echter een opvallend verschil en dat is dat het geheel van goud is. Iedereen in zijn rijk heeft gehoord van zijn droom en de uitleg. Nu wil hij duidelijk maken dat de uitleg hem maar matig bevalt. De hele wereld zal weten dat zijn rijk zal duren tot in eeuwigheid. Hij laat het beeld maken met specifieke maten, 60 el hoog en 6 el breed. Als in de bijbel de diktemaat niet gegeven wordt dan is zij gelijk aan de laatstgenoemde maat, in dit geval dus 6 el dik. Dit geeft ons het opvallende getal 666.

 

Het getal 6 wijst op de zes dagen van de schepping, de dag dat de mens geschapen is, de dag voordat de mens inging in de sabbatsrust van God. Wij moeten niet vergeten dat niet Nebukadnezar de werkelijke macht had in Babel maar dat satan regeerde en dat de mensen die hem volgen slechts pionnen zijn in zijn hand. Waar Nebukadnezar zegt: dit rijk van mij blijft bestaan, zegt satan door dit beeld: een ieder die voor dit beeld buigt blijft deel van deze schepping en gaat niet in, in de rust van God.

 

Als het beeld klaar is worden er vertegenwoordigers uit alle landen van de wereld bijeen gebracht. De koning heeft er alles aan gedaan om het volk te imponeren. Het beeld is gigantisch groot, het goud schittert, er is veel muziek en er is een grote brandende oven waarvan het doel duidelijk wordt gemaakt. Als het bevel gegeven wordt om te knielen en te aanbidden, gehoorzaamt de hele wereld. Er zijn slechts drie jonge mannen uit de stam van Juda die niet buigen, terwijl zij de consequentie weten. Ook na herhaald aandringen weigeren zij het afgodsbeeld te vereren.

 

Daar het boek Daniël een profetisch boek is mogen wij er van uitgaan dat ook in dit hoofdstuk een profetie verborgen ligt, en wel een profetie over de laatste gebeurtenissen van deze wereld. In Openbaring 13 zien wij ook een macht met het getal 666 dat een beeld maakt wat de hele wereld moet aanbidden op straffe van de dood. Maar ook dan zal er een kleine groep Godlovers zijn die liever willen sterven dan een afgodische macht gehoorzamen.

 

De geschiedenis krijgt een onverwachte wending als de jonge mannen na herhaalde waarschuwingen gebonden worden en in de oven geworpen zijn. De koning en zijn rijksbestuurders verzamelen zich om van het schouwspel te genieten. Maar het lachen vergaat hen als zij in de vuurzee kijken en niet drie mannen zien maar vier, en de vierde ziet er uit als Gods zoon. In paniek roept de koning naar de jongens dat zij uit de oven moeten komen. Als zij voor Nebukadnezar staan ziet de koning dat het vuur hen geen schade heeft toegebracht.

 

Heeft het vuur dan geen enkele uitwerking gehad? Jawel! De touwen waarmee de mannen gebonden waren zijn verbrand, en de koning bekeert zich. In plaats dat de jonge mannen zijn afgodsbeeld aanbidden, aanbidt Nebukadnezar de God van deze joodse mannen, en hij vaardigt een bevel uit dat de hele wereld eer geeft aan de God van Israël.

 

Ook dit is een profetie over de eindtijd. Als de kinderen van God in de eindtijd in verdrukking komen zullen de boeien van de zonden die hen gevangen hielden verbranden en zij zullen met Jezus wandelen in het vuur van de verdrukking. En de hele wereld zal erkennen dat God groot is.

 

Piet Westein