Daniël H10

Daniël H10

Lees Daniël 10.

 

Weer ontvangt Daniël een visioen over de toekomst. Daniël heeft de vorige visioenen nog niet geheel begrepen, en begint een vastenperiode en een periode van gebed, die duren tot de komst van een hemelse gezant. Eenentwintig dagen vasten en bidden. Waarom antwoordt God niet eerder? Er blijkt een machtige tegenstander te zijn, die de plannen van God wil dwarsbomen. Hier wordt gezegd dat het de koning van Perzië is, maar uit het hoofdstuk blijkt dat het eigenlijk om satan gaat. Hoe zou een aardse koning God kunnen dwarsbomen?

 

Als wij de reactie zien van een door God geliefd persoon als Daniël, hij valt bewusteloos neer bij het zien van een heilige engel, hoe zou dan een zondaar zich drie weken met een engel als Gabriel of Michael kunnen meten? Let ook op de toenemende mate waar Daniël wordt aangegrepen door de visioenen.In de hoofdstukken 2, 4 en 5 wordt er niets gezegd over zijn gemoedstoestand, maar in de hoofdstukken 7, 8 en 10 zie je een toenemende verstoring.

 

Eerst in Dan 7 : 28 zegt het, hij was ontsteld, in Dan 8 : 27, Ik was uitgeput en enige dagen ziek, in Dan 10 : 9, valt hij bewusteloos neer, en moet driemaal door een engel aangeraakt worden om weer te functioneren.

 

Het lijkt erop dat hoe meer wij door God verlicht worden, hoe meer wij onze zonden en onze afhankelijkheid van God beseffen. De informatie die Gabriel geeft loopt door in Hoofdstuk 11 en 12. Hij zegt dat hij moet terugkeren, om de strijd tegen de koning van de Perzen voort te zetten. Het is weer een visioen over de toekomst en centraal staat wat er gaat gebeuren met het volk van Daniël.

 

Piet Westein