Nieuwsbrief 20142211 De vrouw in de Bijbel, Eva

Nieuwsbrief 20142211 De vrouw in de Bijbel, Eva

Beste lezer,

 

U heeft misschien al de studie over de vrouw in de Bijbel gelezen. Hoe het bedoeld was in Genesis. Er zijn veel kerken, waar de vrouw niets mag. Vooral geen man onderwijzen.  En als er geen mannen komen om de functies in de kerk te vervullen, dan bij hoge uitzondering mag een vrouw het doen. Ook in de politiek is er het een en ander over te doen, vrouwen op leidinggevende posities.

 

Een gesprek wat ik me herinner. Ik sprak met een vrouw en in de kerk waar zij lid van is werd een nieuwe dominee gekozen. Haar man ging stemmen, ik vroeg haar wanneer zij dan ging. Ik kreeg de wind van voren; dat hoorde niet, een vrouw mag niet stemmen. Man en vrouw zijn één… als dat zo is, dan zou het toch geen verschil maken wie er gaat stemmen?

 

We kunnen de hele Bijbel doorlezen, God heeft vaak vrouwen op leidinggevende of bijzondere posities gezet. In het verslag van voor de zondeval is veel te bestuderen. In twee hoofdstukken kunnen we veel leren over hoe God het bedoeld had.  Als de vrouwen niet meehelpen, dan hebben de mannen dubbele verantwoordelijkheid. Dragen zij die verantwoordelijkheid dan ook?

 

Als we de vrouwen de mond gaan snoeren, heeft alleen de tegenstander van God wat hij wil. Stel dat in een gemiddelde kerk de helft vrouw is, dan is de helft van de gemeente monddood. De helft van de gemeente doet niet aan evangeliseren of aan Bijbelstudies e.d., precies wat satan wil.

Als ik er van overtuigd was dat een vrouw niet mag evangeliseren of preken, was ik niet met deze website begonnen. Had ik u en meer dan 1600 andere mensen elke maand niet bereikt. Was ik niet begonnen met Bijbelstudies schrijven en geven. En bleven de artikelen van Piet op zijn computer blijven staan.

 

Eigenlijk wordt gezegd, dat de vrouw geen verantwoordelijkheid heeft tegenover God. En daarmee wordt de vrouw van haar verantwoordelijkheid beroofd. We mogen onze talenten gebruiken. Anders zijn we net als de man, in de gelijkenis van Mattheus 14, dan worden onze talenten begraven uit angst. Angst is een slechte raadgever. Hoe zou het straks zijn om voor God te staan en als Hij dan vraagt;  “Wat heeft u gedaan met de gaven die ik u geschonken heb?” Wat zeggen we dan; “Uit angst hebben we die talenten maar niet gebruikt, omdat de kerk zei….” We zijn zelf verantwoordelijk en God heeft zelf Zijn Woord gegeven voor ieder van ons. Nu is het aan ons zelf om de Bijbel te bestuderen.

 

Laten we onze gaven gebruiken, iedereen is nodig, we hebben elkaar nodig om een gemeente te zijn. Zonder de wetten gemaakt door de kerk zijn we de gemeente van Christus.

 

Piet heeft weer een mooi stuk geschreven, u kunt het vinden op de start pagina. Het heet “wet en verbond”. Als u het later nog eens na wilt lezen, kun u het vinden onder diverse Bijbelstudies.

 

Ik wens u een gezegende werkweek en Sabbat.

 

Greetje Jansen