20140904 Sabbat als rustdag, de verloren penning, sabbat of zondag

20140904 Sabbat als rustdag, de verloren penning, sabbat of zondag

Beste lezer,

 

Piet heeft een mooie tekst aangeleverd over de Sabbat. Misschien denkt u, daar heb ik al zoveel over gelezen op deze site. Maar blijkbaar is de Sabbat en het belang ervan niet bekend bij heel veel mensen. Of ze weten niet eens wat het is. 

 

Nu ben ik al enige jaren bezig met de Bijbel te bestuderen en weet ik nog maar een fractie van de inhoud. Elke keer weer vind ik het bijzonder dat er zoveel diepte inzit. Globaal ben ik nu wat meer op de hoogte en vergeet ik weleens dat anderen dat niet zijn. 

 

In mijn vakantie was ik op een zomermarkt en stond er een kraam met een groot bord waarop stond "rust". Ik had al gezien dat die mensen aan het evangeliseren waren. Altijd interessant om even mee te praten. Helaas ging het gesprek heel anders dan ik verwacht had. Of beter gezegd, ik had te veel verwachtingen.

De aardige dame vertelde iets, waar ik op inging met mijn verhaal over de Sabbat. Ik vertelde haar onder andere dat ik de Sabbat vierde. Wel had ik het gevoel dat ik tegen een muur stond te praten. De fout die veel mensen, ook ik, maken is; niet goed naar de ander luisteren. En dat bleek ook nog zo te zijn, aan het einde van het gesprek vroeg ze mij “heeft u wel een rustdag?...”

Deze mevrouw praatte over de zondag, ik over de Sabbat… 

 

U kunt de nieuwe artikelen op de begin pagina vinden. Piet heeft geschreven over de “Sabbat als rustdag”. Deze kunt u ook vinden onder het kopje Sabbat. Mijn bijdrage is de gelijkenis van “de verloren penning”, Lukas 15, vind u onder het kopje gelijkenissen.

 

Greetje Jansen