De Waarheid Telt - professor Walther Veith

 De Waarheid Telt - professor Walther Veith

Nooit eerder is het geloof in het Woord van God zo ondermijnd als tegenwoordig. We leven in een eeuw van compromissen. In het belang van vrede en harmonie wordt de waarheid vaak opgeofferd. Er wordt beweerd dat alle religies gelijk zijn en dat ondanks de verschillen in leer en aanpak ze allemaal naar God leiden. Deze gedachte heeft geleid tot grotere samenwerking tussen godsdiensten, en binnen het christendom zelf worden de oude strijdpunten begraven! De waarheid van de Bijbel wordt getoetst in het licht van de vervulling van de profetieën en de grote archeologische ontdekkingen van onze tijd. Bovendien worden de profetieën van Daniël en de Openbaring betreffende onze tijd behandeld in het licht van de huidige situatie in de wereld. Wij geloven dat Gods waarheid uiteindelijk zal triomferen. Hij is absoluut betrouwbaar en de weg waarop Hij ons uitnodigt te gaan is het reizen waard.

 

Professor Walter Veith is een internationaal bekende spreker en schrijver, die met zijn lezingen volle zalen trekt in Afrika, Europa, Amerika en Australië. Hij heeft een bijzonder brede kennis en zijn wetenschappelijke achtergrond is onbesproken. Hij heeft vele wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en schreef reeds diverse boeken over gezondheid, voeding en de oorsprong van het leven.

Walter Veith is professor op het Department of Medical Bioscience aan de Universiteit van Western Cape in Zuid Afrika. Hij heeft zich gespecialiseerd in voedingsfysiologie.

Professor Veith heeft vele jaren de Bijbelse profetieën en hedendaagse, religieuze bewegingen onderzocht. In dit fascinerende boek gaat hij in op de grote vertwijfeling in de wereld van vandaag.

Hij brengt de Bijbelse profetieën duidelijk voor het voetlicht, terwijl hij tevens de valstrikken blootlegt van de ideeënwereld van de New Age-beweging, de oecumenische vernieuwingsbeweging, de charismatische vernieuwingsbewegingen en andere geestelijke richtingen.

In dit labyrint van vele geestelijke dwaalwegen is het zonneklaar dat De Waarheid Telt!

 

464 pagina's vol met Bijbelse feiten en informatie van de tijd waarin wij leven.