Advent is dromen dat Jezus zal komen (4)

Advent is dromen dat Jezus zal komen (4)

LICHT IN DE DUISTERNIS.

Duisternis staat in de christelijke traditie symbool voor de dood, en licht voor het leven. In de weken voor kerstmis, als de natuur haar meest doodse, duistere kant presenteert, zien de gelovigen uit naar de komst van Jezus Christus, het “Licht van de Wereld”. Het besef groeit dat uiteindelijk niet de dood, maar het leven zal overwinnen.


De Verlosser laat door tekenen zien dat Zijn komst nabij is. "Er zullen vreemde verschijnselen in het heelal zijn: waarschuwingen en tekenen van de zon, maan en sterren. De volken op aarde zullen in paniek raken. Ze zullen helemaal overstuur raken door het gebulder van de zee en de branding. De mensen zullen het besterven van angst, omdat ze denken dat de wereld vergaat. Want de machten van het heelal zullen door elkaar worden geschud. En dan zal iedereen Mij , de Mensenzoon, zien komen in een wolk, met macht en schitterende majesteit. Dus als deze dingen beginnen, ga dan rechtop staan en kijk omhoog, want je verlossing is niet ver meer! “ (Lucas 21:25-28)

Christus zal verschijnen als een machtige Overwinnaar. Hij zal voor IEDEREEN zichtbaar zijn.
“Want zoals de bliksem van oost naar west langs de hemel schiet, zo zal het zijn als Ik, de Mensenzoon, terugkom” (Mattheus 24:27) .

Hij komt te midden van de wolken en iedereen zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle volken van de wereld zullen om Hem treuren en jammeren. Ja, amen” (Openbaring 1:7).

 

Toen Christus voor de eerste keer op aarde kwam, werd Hij gegeseld, bespot en mishandeld.

Pilatus nam Jezus mee en liet Hem geselen. De soldaten maakten een krans van doornige takken en zetten die op zijn hoofd. Daarna deden zij Hem een rode mantel om en zeiden spottend: Gegroet, koning van de Joden! Daarbij sloegen zij Hem in het gezicht (Johannes 19:1-3). 

 

Maar wanneer Hij als Koning der koningen terugkeert om het Koninkrijk van God op te richten, zal Hij met grote macht en heerlijkheid terugkeren. Een grote legermacht van engelen zal Hem begeleiden!

Daarna zal het laatste teken van mijn komst aan de hemel te zien zijn. Heel de wereld zal jammeren en klagen. Iedereen zal Mij, de Mensenzoon, zien komen in de wolken aan de hemel, met grote macht en majesteit. Ik zal mijn engelen er met luid trompetgeschal op uitsturen (Mattheus 24:30-31).


Geen menselijke pen kan dit tafereel beschrijven, geen sterfelijke geest is in staat deze pracht te bevatten. "Zijn majesteit bedekt de hemel, de aarde is vol van zijn lof. Hij schittert als het zonlicht (Habakuk 3:3,4).

Als de levende wolk steeds dichterbij komt, ziet ieder oog de Vorst van het leven. Nu wordt dit heilige hoofd niet ontsiert door een doornenkroon, maar de “kroon der heerlijkheid” rust op Zijn heilig voorhoofd. Er straalt van Zijn wezen een verblindende glans als van de middagzon. "En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij deze naam staan: Koning over alle Koningen en Heer over alle heren" (Openb. 19:16).
 
Nog een korte tijd en wij zullen de Koning zien in Zijn heerlijkheid.

Nog een korte tijd en Hij zal alle tranen van onze ogen afwissen.

Nog een korte tijd en Hij “ kan ons zover brengen dat wij zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komen te staan”. (Judas 1:24)

 

ADVENT IS DROMEN DAT JEZUS ZAL KOMEN…..

 

Gerda Huizinga