Advent is dromen dat Jezus zal komen (3)

Advent is dromen dat Jezus zal komen (3)

VOORBEREIDING OP DE WEDERKOMST.

 

Als bekend is geworden  welke plaats koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen bezoeken op Koningsdag, dan wordt er begonnen met de voorbereidingen. Er worden veel activiteiten georganiseerd; de straten worden extra gereinigd; plantenbakken staan er tiptop bij; de stad wordt feestelijk versierd. Iedere inspanning is erop gericht om ervoor te zorgen dat de plaats van bezoek er onberispelijk uitziet.

 

Als deze voorbereidingen al vooraf gaan aan de komst van een aardse koning, zouden wij dan niet alle mogelijke moeite moeten doen om ervoor te zorgen dat we innerlijk klaar zijn voor de komst van onze Heer en Redder?

 

Maar hoe bereiden we ons hierop voor, wanneer we  “die dag en dat moment”(Matteüs 24:36) niet kennen? Is ons hart voorbereid op Zijn komst? Want:

“Al zou Christus 1000 maal in Bethlehem zijn geboren

maar niet één keer in je hart,

dan ben je toch nog verloren”.

 

We zijn veel te druk bezig met het zoeken naar vermakelijkheden en dingen in deze wereld. Denk aan bijv. het meedoen aan de laatste modetrend, of teveel tijd besteden aan tv kijken en internetten, terwijl we ook Bijbelstudie hadden kunnen doen.

 

Ieder mens mag bij God komen zoals hij of zij is. We hoeven ons niet eerst te verbeteren voordat Hij in ons wil komen wonen met zijn Heilige Geest. Daar is de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-32) een mooi voorbeeld van.

Laat vervolgens Jezus je voorbeeld zijn.

 Houdt Hem in je gedachten.

Treedt in Zijn voetstappen.

Wees geduldig en richt je hart op Jezus.

 

Aan ons gedrag zal te zien moeten zijn dat we op weg zijn naar het hemels Vaderhuis.

Leg een stevige basis aan in de Waarheid (2 Petrus 1:12). Ons hart dient zo verslingerd te zijn aan de Heer, dat niets het van slag kan brengen, ondanks de druk die men erop uitoefent. Zo ben je beter bestand tegen verleidingen en beproevingen.

 

Geestelijke groei is een proces dat niet altijd gemakkelijk is. Maar het brengt wel een kostbare “opbrengst” met zich mee. Gelovigen die door het kostbare bloed van Christus (1 Petrus 1:19) zijn verlost, zijn van onschatbare waarde voor Hem. Het woord “kostbaar” is een vertaling van “timios”. Dit kan ook vertaald worden met “edelstenen”. Dit zijn de gelovigen die op Christus bouwen. En Hij, Christus, is de steen die het FUNDAMENT vormt van Gods geestelijke tempel (1 Korintiërs 3:11-12).

 

Wankele gelovigen wordt vergeleken met hout, stro en hooi die niet blijvend zullen zijn. Uiteindelijk zal vuur deze dingen verteren, wanneer Christus komt (1 Korintiërs 3:12-15) Daarom is het belangrijk onszelf regelmatig af te vragen of we ons wel genoeg inzetten voor datgene, waaraan we de meeste waarde hechten.

 

Een belangrijke eigenschap is GEDULD (makrothumias). Dit Griekse woord wordt ook wel vertaald met “lijdzaamheid” of “verdraagzaamheid”. Het verwijst naar het vermogen om te midden van moeilijke omstandigheden en beproevingen overeind te blijven. Dit woord komt bijv. voor bij Abraham. Hij wachtte “geduldig” tijdens de vele jaren waarin hij op doortocht was, totdat God zou doen wat hij beloofd had, namelijk hem een zoon geven (Hebreeën 6:15). Het woord beschrijft ook het geduld dat Jezus  gedurende heel zijn lijden aan het kruis had, tot het moment waarop Hij stierf (2 Petrus 3:15).

 

In ons geval is het vaak net zo, eerst moeten we voorbereid worden, soms door moeilijke omstandigheden. De Here wacht totdat wij komen, alles is gereed, maar dikwijls zijn we zelf de verhindering om tot Hem te komen. We durven ons (nog) niet over te geven aan Hem, we denken dat het beter is als we zelf ons leven vasthouden i.p.v. Hem onze Herder te laten zijn. We zijn nog niet zover dat we inzien dat we zonder Hem echt niets kunnen doen, of we hangen nog te veel aan allerlei zaken die op zichzelf niet verkeerd hoeven te zijn (soms ook wel) maar ons in de weg staan om Hem de volledige zeggenschap over ons leven te geven.

 

Zonder Advent, voorbereiding in de zin als hierboven beschreven, kan er voor ons geen Kerstfeest zijn. De Adventstijd kan moeilijk zijn, maar als Hij dan komt, dan zullen we de vrede van de enige Vredevorst in ons leven ervaren. Het is een vrede die alle verstand te boven gaat en die niemand ons kan afnemen!

 

Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen (Jakobus 5:8).

 

Gerda Huizinga