Advent is dromen dat Jezus zal komen (2)

Advent is dromen dat Jezus zal komen (2)

Wanneer zal Jezus Christus dan (weer) komen?

Of is Hij misschien al heimelijk teruggekomen?

Geen nieuwsbericht zou ons meer kunnen schokken: JEZUS CHRISTUS KOMT TERUG!

 

Jezus zegt zelf in Openbaringen 16:15: Ik kom als een dief in de nacht. Er is al vaak gespeculeerd wanneer Jezus terug zou komen. Maar toch moest dit telkens worden bijgesteld. Het is een feit dat er een reeks van dingen moet gebeuren voordat het doek over deze aarde valt.

 

Enkele voorbeelden van gebeurtenissen waarvan Jezus heeft gezegd dat het nog GEEN voortekenen zijn van zijn spoedige wederkomst:

  • Valse messiassen (Matteüs 24:5). Om een vervalsing te kunnen herkennen, moet je weten hoe het echte origineel er uitziet.
  • Oorlogen en oorlogsdreigingen (Matteüs 24:6). Wetenschappelijk onderzoek leert dat er in de twintigste eeuw een explosieve toename was van oorlogen en natuurrampen.
  • Hongersnoden (Matteüs 24:7)
  • Aardbevingen (Matteüs 24:7)
  • Over al deze gebeurtenissen heeft Jezus gezegd:”…Dat moet allemaal gebeuren, maar het is het einde nog niet…”(Matteüs 24:6)

 

Jezus noemt WEL enkele voortekenen waaraan we kunnen zien dat de dag van Zijn wederkomst dichtbij is gekomen:

  • Toenemende christenvervolging (Matteüs2:9,10). Gedurende de afgelopen eeuw zijn er meer christenen om hun geloof vervolgd en gedood dan in alle voorgaande eeuwen bij elkaar. Ook nu is de situatie in veel landen zeer ernstig. Ook in het 'vrije' westen komen gelovigen steeds meer onder druk te staan van mensen die een afkeer hebben van het christelijke geloof.
  • Valse profeten/leraren (Matteüs 24:11).  Hierbij kunnen we denken aan de enorme invloed van religies, wereldse filosofieën en denkwijzen waardoor gelovigen verleid worden en van Jezus en de Waarheid afgehouden worden. Óók predikanten kunnen zich voordoen als  “een wolf in schaapskleren”. Wil je dit herkennen, dan zul je ZELF Bijbelstudie moeten doen.
  • Wetteloosheid en chaos (Matteüs 24:12,13). We worden steeds meer geconfronteerd met onbeheersbare politieke, maatschappelijke en sociale problemen. Ook in ons land worden op een haast religieuze wijze allerlei vormen van tolerantie van het kwade aan ons opgedrongen. Via films en tv-series krijgen we een onafgebroken stroom van voorbeelden van wetteloosheid. Ongeoorloofde seksuele relaties en extreem geweld zijn daarbij zo gewoon dat je ervoor moet oppassen om het zelf ook als normaal gedrag te gaan beschouwen.
  • Evangelieprediking aan alle volken (Matteüs 24:14). Dit woord gaat voor onze ogen in vervulling! Tot in alle uithoeken van de wereld wordt het evangelie van Christus verkondigd door zendelingen ter plaatse, maar ook via radio, televisie en internet. Let op: Jezus heeft niet gezegd dat alle MENSEN eerst het evangelie moeten horen, maar alle VOLKEN…

 

Hoever zijn we?

Ik geloof dat we al een heel eind op weg zijn. Als je bovenstaande leest, dan zou Jezus vandaag al terug kunnen komen. JHWH  (de naam van de enige, echte, ware God) bepaalt wanneer de maat vol is en wanneer het tijd is. Hij is de enige die dit alles kan overzien en onze toekomst is bij Hem in goede handen. We mogen verwachten dat bovenstaande ontwikkelingen tot een bepaalde climax zullen komen en dan zal de wederkomst van Jezus Christus plaatsvinden. Hij zal terugkeren voordat de wereldbevolking zichzelf zal hebben vernietigd.

 

Als je op God (JHWH) vertrouwt, hoef je niet bang te zijn.

Jezus wil, dat wij vol verlangen naar Zijn komst uitzien. Hem daarom vragen: Kom Here Jezus! (Openb.22:17,20).  Paulus zegt in 1 Tessalonicenzen 5:4-6  dat wij (de gelovigen) niet in het donker leven. Die dag zal ons niet overvallen als een dief. Want wij zijn allemaal kinderen van het Licht, wij hebben niets te maken met de nacht. Wees op je hoede en slaap niet, kijk uit naar die dag!

 

"Leer van de vijgeboom deze les: Wanneer de takken van de vijgeboom zacht worden en er knoppen en blaadjes uitkomen, komt de zomer eraan. Zo is het ook wanneer jullie al deze dingen zien gebeuren. Dat is het teken dat Ik bijna terugkom (Matteüs 24:32,33).

 

ADVENT IS DROMEN DAT JEZUS ZAL KOMEN….

 

Gerda Huizinga