20140604 Armageddon en Elia. Geloofsovertuiging en evangeliseren

20140604 Armageddon en Elia. Geloofsovertuiging en evangeliseren

Beste lezer,

 

Weer een geweldig stuk van Piet, Armageddon en Elia, ook een boodschap voor deze tijd. Een boodschap voor ons. Het staat op de begin pagina, als u het later nog eens wilt lezen kunt u het vinden onder het tabblad, Piet Westein en dan onder het kopje “Profeten en profetieën”.

 

Een tijdje geleden kreeg ik van goede kennis een stapel blaadjes van een geloofsovertuiging die veel aan evangeliseren doet. Er was een tijd dat ik enorme bewondering voor deze mensen had. Dat ze zo voor hun geloof gaan en er zoveel tijd in willen steken. Inmiddels ben ik wat wijzer, het is geen vrije wil maar een verplichting. 

 

Het klopt dat God in de Bijbel heeft gezegd dat wij het evangelie moeten verspreiden, dat alle mensen van Jezus moeten horen.  En ja ik evangeliseer ook, door middel van deze website en het geven van gratis Bijbelstudies, maar wel uit vrije wil. God wil een liefdesdienst.  Ik doe het omdat ik de talenten gebruik die ik gekregen heb en het erg leuk vind, daardoor is het geen last voor mij. God geeft heeft iedereen verschillende talenten gegeven en de een meer als de ander. Het is aan ons om die talenten te ontwikkelen en te gebruiken.

 

Denk aan de gelijkenis uit Mattheus 25-14:30

15 En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg.

 

Lees 1 Korinte 12:12-31

28 God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen.

Als u de beide stukken leest, zult u lezen dat we elkaar nodig hebben. Ieder met zijn of haar eigen talent.

 

Nu vind ik het altijd leuk om te kijken hoe anderen talenten en gaven inzetten die ze hebben gekregen. Natuurlijk ieder op zijn/haar eigen manier. Hoorde ik laatst van iemand die het nu als haar taak zag om haar buurvrouw te ondersteunen. Haar buurvrouw was hoogzwanger en had net haar relatie beëindigd. De aanstaande moeder heeft niet zoveel contact met familie en vrienden, is ook niet aangesloten bij een kerk of geloofsgemeenschap, dus het sociale kringetje is klein. Uiteindelijk was de dag van de bevalling aangebroken en heeft ze haar buurvrouw, die ze af en toe alleen groette, gevraagd om hierbij aanwezig te zijn.

Helaas verliep alles niet zo voorspoedig maar buurvrouw is gebleven en meegegaan naar het ziekenhuis waar uiteindelijk het kindje is geboren. Inmiddels gaat het goed met moeder en kind. En heeft de buurvrouw een goed contact met de jonge moeder opgebouwd en helpt haar waar nodig is. Geweldig, zo je geloof uit te dragen. Niet met de Bijbel in de hand en roepen wat wel en niet mag maar gewoon in daden laten zien dat je christen bent.

 

Ook ken ik iemand die met kerst mensen vraagt om bij het gezin aan tafel van het kerst diner te genieten. De weduwe, de eenzame, geweldig vind ik dat. Ook zij zwaait niet gelijk met de Bijbel. Het is natuurlijk niet zo dat ze het geloof niet uitdragen, beide vrouwen praten er graag over. Dat vind ik nou je talenten gebruiken. Ieder op zijn of haar eigen manier.

 

Ook heb ik mensen horen zeggen, “ja maar ik ben te oud… er zijn genoeg jongeren, die moeten het maar doen en praten, ja dat kan ik niet hoor.” Terwijl het mensen zijn met een schat aan levenservaring die zoveel kunnen betekenen voor hun medemensen.

 

Weet u, Mozes vond dat hij het ook niet zo goed kon brengen, dus zijn broer Aäron zou voor hem spreken en weet u hoe oud ze waren?

Exodus 4:30

Aäron sprak al de woorden die de HEERE tot Mozes gesproken had, en deed de tekenen voor de ogen van het volk.

Exodus 7:7

Mozes was tachtig jaar oud en Aäron drieëntachtig jaar oud toen zij tot de farao spraken.

 

Kortom, doe waar je goed in bent en wat je leuk vindt, dan wordt het geen zware last.

 

Hartelijke groeten,

 

Greetje Jansen