20. David - Absalom neemt wraak (2 SAM. 13:23-39.)

                        ABSALOM NEEMT WRAAK.         2 SAM. 13:23-39.

  20.               Twee lang jaren zint Absalom op wraak. Hij wacht totdat Amnon, het voorval van de verkrachting van zijn zus Tamar, al bijna weer is vergeten. Nu hebben wij al eerder gezien dat in de tijd van de oogst en wanneer de schapen geschoren worden, er gewoonlijk een feest gegeven wordt. Zo ook bij Absalom. Hij is inmiddels oud genoeg om een eigen schaapskudde te hebben. En zoals wij later kunnen zien bezit hij ook stukken land. Als prins was het niet zo moeilijk om daaraan te komen.

Absalom geeft ook zo’n oogstfeest. Hij nodigt zijn vader en al zijn broers uit om te komen. Zijn vader weigert pertinent, ook na herhaaldelijk aandringen van zijn zoon Absalom. Dat is toch vreemd, Absalom is zijn meest geliefde zoon, en bij zo’n groot feest hoort de vader toch aanwezig te zijn?

Ik vermoed dat David al enige argwaan koesterde omtrent de ware motieven van zijn zoon Absalom. Het is niet veel later, dat deze zelfde Absalom, zijn vader van de troon zal stoten en een burgeroorlog ontketent tegen David. Amnon ziet het onheil niet wat door zijn broer over hem besloten is. Ondanks het feit dat Absalom er bij David speciaal om vraagt om in ieder geval dan zijn broer Amnon aanwezig te laten zijn.

Het feest gaat door en alle zonen van David zijn bij dat feest aanwezig. Dit was levensgevaarlijk. Absalom had zich hier, in één keer, van al zijn concurrenten voor de troon kunnen ontdoen. Maar zijn wraakgevoelens waren nog steeds gericht op de man die zijn zus Tamar had onteerd door haar te verkrachten.

MOORD MET VOORBEDACHTEN RADE.

Voordat het feest begint geeft Absalom bevel aan enigen van zijn bedienden te wachten totdat Amnon dronken is. Als hij dan onbekwaam is om zich te verdedigen, moeten zij hem op zijn teken doodslaan. Op het hoogtepunt van het feest, als iedereen vrolijk is door de wijn, wordt Amnon, ten aanschouwen van de andere kinderen van de koning, vermoord. Alle andere broers van Absalom springen op en vluchten, ieder op zijn eigen muilezel.

Maar zoals altijd verspreidt dit nieuws zich razendsnel. David krijgt te horen dat al zijn zonen zijn vermoord door Absalom. David scheurt zijn kleren en gaat, in diepe rouw, plat op de grond liggen. Dan komt Sima, de broer van David, naar hem toe. Hij zegt: Je moet niet geloven wat men je gezegd heeft, Absalom heeft alleen Amnon gedood. Ik heb dat, vanaf het gelaat van Absalom kunnen lezen, vanaf de dag dat Amnon zijn zuster Tamar had onteerd.

Absalom was intussen gevlucht, want hij besefte dat volgens de wet van Israël, een moordenaar de dood verdiende. Hij vlucht naar Talmai, koning van Gesur, één van de naburige landen. Absalom blijft drie jaar in Gesur wonen totdat de woede van koning David is bekoeld. Maar intussen zijn de ambities van Absalom zeker niet verminderd. Hij wil koning over Israël worden. Hij wil heersen en niet dienen.

WAT IS VERGEVING VAN ZONDEN?

Absalom heeft gruweldaad op gruweldaad gestapeld. Hij verdiende volgens de wet van God de dood. David als hoogste rechter moet dat vonnis uitspreken en laten uitvoeren. Maar hij houdt zo veel van juist deze zoon, die zo veel misdaden heeft begaan, meer dan van al zijn andere zonen. Niet eenmaal horen wij van David dat hij zijn kinderen, en al helemaal Absalom niet, terecht wijst. Daarin lijkt de liefde van David voor zijn gezin meer op eigen liefde dan op liefde voor zijn gezin. Wie zijn zoon liefheeft, kastijdt hem.

God heeft ons lief met een eeuwige liefde. Zozeer zelfs, dat Hij al onze zonden op Zichzelf heeft genomen en de dood die wij verdienen voor ons gestorven is. Betekent dat nu, dat geen van onze zonden gevolgen heeft voor ons? Nee, dat betekent het niet. Jezus heeft de straf op de zonde voor ons gedragen, maar de directe gevolgen van onze daden ervaren wij zelf. Als dat niet zo was zouden wij nooit van onze fouten kunnen leren.

Absalom kan hier dienen als een type van de verloren zoon. De vader, in dit geval David, hunkert naar zijn zoon. De zoon, Absalom, hunkert naar de geweldige positie die hij als prins bij zijn vader had. Zij beiden worden van elkaar gescheiden gehouden door de zonden van Absalom. Absalom kan zijn zonden niet ongedaan maken. Het is slechts David als rechter van Israël die hem kan vrijspreken van de doodstraf die over zijn zoon Absalom hangt.

Daar David mens is en geen God, kan hij nooit meer zijn dan een Type van Jezus. Jezus kon onze zonden op Zich nemen en ze in de zee der vergetelheid werpen. [Sorry, beetje ouderwetse uitdrukking, maar ik weet geen betere]. Wij kunnen alleen maar hopen dat onze Absalom oprecht berouw heeft van zijn zonden. Hij zal ze moeten belijden, eerst voor God en dan voor zijn vader David. En dan afwachten wat de consequenties zullen zijn van zijn daden. Dat horen wij dan misschien de volgende week.

                                                                                                  Piet Westein.

P.S.

         Wij kunnen er zeker van zijn dat wij met al onze zonden naar God kunnen komen in de zekerheid dat Hij ons zal vergeven als wij oprecht zijn. Maar ik weet niet of het wel zinvol is Hem te vragen om de gevolgen van de zonden in ons leven weg te nemen. Hoe zouden wij anders kunnen leren van onze fouten?