09. Twee gezalfde koningen - David, Jonathan en hun verbond.

DE VLUCHT NAAR EEN VRIEND.

Het lijkt wel of er een stukje van de geschiedenis weg is. Waar het vorige hoofdstuk sluit met een Saul die zijn schoonzoon David wil doden en slechts door Gods ingrijpen daarvan afgehouden kan worden, daar zien wij David die naar zijn vriend Jonathan vlucht. Nu in dit hoofdstuk zit koning Saul, zoals altijd, weer op zijn troon, en David doet weer dienst aan het hof.

 

David komt aan bij zijn vriend Jonathan en doet zijn beklag. Wat heb ik nu helemaal misdaan dat de koning mij wil doden vraagt hij aan zijn vriend? Jonathan tracht David te overtuigen dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. Hij Jonathan, de prins en troonopvolger, zal wel met zijn vader, de koning, spreken en zien wat de plannen van Saul werkelijk zijn.

 

Op het moment dat zij dit gesprek voeren is het het eind van de maand. Morgen zal het feest van de nieuwe maand worden gevierd. Dan moeten alle leiders van het volk aan de tafel van de heerser aanwezig zijn. David vraagt aan Jonathan om hem te verontschuldigen bij zijn vader, hij doet dat met een leugentje om bestwil. David zegt dat hij naar Bethlehem, zijn vaderstad, moet voor een offerfeest.

 

Voordat Jonathan David verlaat vraagt Jonathan aan David om het verbond dat zij in het verleden hebben gesloten te hernieuwen. Hij zegt ik weet dat God jou het koningschap over Israël zal geven. Als jij dan koning zal zijn, bescherm mij en mijn nageslacht dan en laat mij naast jou zitten, en in je macht delen.

 

Jonathan die wél naar het feest van zijn vader gaat, is daar aanwezig als Saul vraagt waar die zoon van Isaï is. Als Jonathan de excuses van David overbrengt ontploft Saul van woede. Hij noemt zijn eigen kind de zoon van een hoer. Even later doet hij bij Jonathan dat wat hij al een paar keer bij David heeft geprobeerd. Hij neemt zijn speer en gooit hem naar Jonathan om hem te doden. Hij heeft weer één van zijn manische buien.

 

Zoals gewoonlijk mist hij ook nu zijn doel. Jonathan staat op van de tafel waaraan zij zitten en vlucht. Het is beslist ongezond in de nabijheid van Saul te zijn als hij boos is. Ik vraag mij af of hij zijn hovelingen ook zo behandelde, en of hij wel eens doel trof met die speer. Ik neem aan dat de hoeveelheid wijn die hij nuttigde zijn doelgerichtheid beïnvloedde.

 

DE DEFINITIVE BREUK.

Jonathan had met David afgesproken dat hij hem na het nieuwe maan feest weer zou opzoeken in het veld, op dezelfde plaats. Hij zou een jongen bij zich hebben die de pijlen die hij afschoot voor hem ophaalde. De afspraak was dat als Jonathan zou roepen de pijlen liggen dichterbij dan zou de kust veilig zijn en kon David zich weer aan het hof vertonen. Riep Jonathan echter de pijlen liggen verder weg, dan moest David zich klaar maken om onmiddellijk te vluchten.

 

Nadat men dit spel gespeeld had, stuurde Jonathan de knaap met zijn wapens terug naar de stad. Nu konden de twee vrienden voor de laatste maal met elkaar spreken. Na een korte omhelzing ging ieder zijns weegs. Jonathan naar zijn manisch-depressieve vader, en David vlucht een ongewisse toekomst tegemoet.  

 

JUDAS ISKARIOT ALS BEELD VAN DE DOOR SATAN BEZETEN KONING SAUL.

Daar waar Saul zijn meest toegewijde onderdaan met een steeds toenemende haat gaat haten, daar zien wij Jezus die alle aandacht en liefde geeft aan Judas die hem terug betaalt door hem te verraden. Het is pas als Judas de nabijheid van Jezus verlaat om Hem te verkopen, dat er staat dat satan Judas geheel in zijn greep kreeg.

 

Ook in onze tijd gaat satan nog rond als een brullende leeuw. Ook nu gebruikt hij de methode waarmee hij al die eeuwen al succes heeft gehad. Het is de stap voor stap methode. De eerste stappen op het pad van satan stellen in onze ogen niet zoveel voor, een appeltje hier of daar moet toch kunnen? Wij kunnen als wij willen toch makkelijk weer terugkeren naar God en zijn wetten? Hij is onze Vader, Hij vergeeft ons toch wel.

 

Iedere keer als wij bewust kiezen voor iets waarvan wij weten dat het tegen de wil van God ingaat wordt het terug keren naar God een beetje moeilijker. Tenslotte overtuigt satan ons dat het teruggaan naar God niet de moeite waard is. Bij mij, zegt satan heb je een veel makkelijker leven, je bent vrij van de wet. Zonder die wet van God kun je ook niet zondigen.

 

Die vrijheid is een schijnvrijheid. Wij zien dat zowel Saul alsook Judas zelfmoord plegen. Saul laat zich in zijn zwaard vallen en Judas hangt zichzelf op. Beiden moeten wel een geweldige zelfhaat gehad hebben op het eind van hun leven om te vluchten in een zelfgekozen dood.

 

Terwijl David een zwervend bestaan leidde in een letterlijke woestijn, is het volk van God ook ontheemd hier op aarde. Denk aan het volk van Israël dat veertig jaar lang in de woestijn vertoefde voordat het het beloofde land in kon gaan.

Dan hebben wij ook nog het voorbeeld van de kerk van Christus in de middeleeuwen die 1260 jaar lang achtervolgd werd door de vijand, zoals David achtervolgd werd door koning Saul. Wij moeten er maar van uit gaan dat wij in de tijd vlak voor de wederkomst ook in die woestijn terecht komen zij het ditmaal vooral een geestelijke.

 

Wij zullen door de meeste mensen veracht worden en naar de rand van de maatschappij gedrukt worden. Maar wees niet bang, u hebt al een kaartje voor dat hemels Kanaän. Misschien zitten er wat rode vlekken op, maar die zijn van het bloed van het Lam.

 

                                Piet Westein

P.S.

Ik weet niet of u de volgende afleveringen van de geschiedenis van Saul en David wel wil lezen. Het is voor hen beiden geen vrolijke tijd. Maar waar koning Saul aan hevige depressies ten onder gaat, daar schrijft David in de woestijn veel van zijn mooiste psalmen ter ere van God die hem keer op keer verlost uit zijn benarde situaties.

14.