Gelijkenissen

De Zaaier (1)

Als Jezus de gelijkenis vertelt van de zaaier die zijn zaad uitstrooit, dan moeten wij ons afvragen...

De Zaaier (2)

Nadat Jezus de gelijkenis van de zaaier heeft verteld en uitgelegd, vertelt Hij weer een gelijkenis...

De rijke man en de arme Lazarus

De rijke man in deze gelijkenis is gekleed in purper en linnen. In de bijbel was het zo dat de...

De elfde maagd

De gelijkenis van de tien maagden volgt direct op de rede die Jezus houdt over de eindtijd. Hij...

Gelijkenissen in het OT

Als wij aan gelijkenissen denken, dan denken wij meestal aan de gelijkenissen die Jezus vertelde,...
Onderdelen 1 - 5 van 7
1 | 2 >>

Profeten en profetiën

Een verkenning in de profetie

Als wij de profetieën van de bijbel proberen te begrijpen, dan moeten wij terug gaan naar het...

Jona, een ontmoeting met het Woord

Het Woord des Heren kwam tot Jona. Als wij dit lezen vertalen wij dat direct naar hij zal wel een...

Jezus de vervulling van wet en profeet

Alle bijbelse wetten en profetieën vinden hun oorsprong en hun zingeving in Hem die ze gegeven...
Onderdelen 1 - 3 van 3

Het leven van Jezus

Bijbelboek Daniël

Bijbelboek Openbaring

Jozef

Onderdelen 1 - 5 van 11
1 | 2 | 3 >>