20141013 Onwrikbare beginselen van de kerk

20141013 Onwrikbare beginselen van de kerk

Beste lezer,

 

Nu las ik op een stukje op een nieuws site en dat ging over een religie vasthoudt aan de “onwrikbare beginselen” van de standpunten van een kerk.

 

Persoonlijk heb ik er niet zoveel mee op, standpunten van een kerk. Zelf zoek ik het liever in de Bijbel, de standpunten van de Bijbel.

Tradities die in eer worden gehouden, die door de jaren heen belangrijker zijn dan de Bijbel. Ook al wordt bewezen dat de Bijbel een ander standpunt heeft, zal “de kerk” zich hierop niet aanpassen. Dan moet “de kerk” toegeven dat ze het fout had en dat gaat niet gebeuren.

 

Hier verheft de mens zichzelf boven God uit, het Woord wordt opzij geschoven en de mens zal het zelf wel doen. Men bepaalt eigen wetten en volgt die nauwkeurig op. Wat Jezus in Zijn Woord ons gegeven heeft is niet belangrijk, zolang “de kerk” de gemeente bij elkaar kan houden, gebaseerd op een eigen waarheid. 

Wat heeft het ons opgeleverd, het afwijken van de Bijbel en het boven God willen staan? Heel veel kerken, heel veel stromingen. Er zijn zoveel kerken en zoveel stromingen, met allemaal andere standpunten.

 

Een korte zoektocht op het net leverde dit op, “Nederland telt meer dan 648 kerken en kerkelijke genootschappen.” Het komt uit een artikel uit een in 2008 verschenen boek. Natuurlijk zijn de cijfers verouderd, ik wil hiermee alleen bevestigen hoever we verwijderd zijn van de eerste kerk.

 

Dit is uit het gebed van Jezus

Johannes 17: 21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

 

Hier gaat het al mis, de wereld gelooft het niet. Zoveel stromingen, dat komt niet erg overtuigend over. En dan heb ik alleen over de protestantse kerken, laat staan alle andere geloven. Babylon is nog steeds hier op aarde. In de Hebreeuwse taal betekent Babylon, verwarring. Denkt u aan de toren van Babel, spraak verwarring. Er is nog steeds niets veranderd, er is nog steeds spraak verwarring.

 

Johannes 17: 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;

 

Galaten 3: 28 Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.

 

Handelingen 4:32a En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel.

Eén van hart en ziel, zouden we dat weer kunnen, één kerk, één getuige voor de hele wereld? Laten we beginnen met te doen wat God van ons vraagt, dan zijn u en ik getuige voor de hele wereld.

 

Deze week een studie over Job, ook een beeld van deze tijd. U vindt het op de startpagina, als u het later nog eens na wilt lezen, dan kunt u het vinden onder het kopje “Bijbelstudies over het OT”

 

Heeft u al gezien dat er een nieuw boek weggegeven wordt, kijkt u even op de start pagina, "Zin en onzin over DOOD, OPSTANDING, HEMEL EN HEL".  Ik heb er meerdere gekregen en kan er dus ook meer uitdelen.

In dit boekje wordt aan onderzoekende mensen een duidelijk Bijbels antwoord gegeven op hun uiterst belangrijke vragen, zoals o.a.:

-     Is er leven na de dood?

-     Waar zijn onze doden?

-     Waarheid over hemel en hel.       

Stuur een mail naar: watzegtdebijbel@live.nl, dan krijgt u het boekje gratis thuis gestuurd.

 

Ik wens u veel lees en studie plezier.

 

Greetje Jansen