Openbaring H22

Openbaring H22

Lees Openbaring 22

 

De rivier

De engel toont Johannes nu de rivier met het water des levens die ontspringt uit de troon van God en het Lam. Het water is kristal helder en voedt het geboomte des levens. Maar wat heeft dit allemaal te betekenen? Het is niet de eerste keer dat de bijbel dit beeld oproept.

 

In Ezechiël zeven en veertig vinden wij een veel uitgebreider beschrijving van deze rivier en de bomen die er langs groeien. Als wij zien waar het water vandaan komt, weten wij ook waarom dit water leven kan geven. Het is hetzelfde water als waar Jezus over sprak tegen de Samaritaanse vrouw, waar hij tegen zei dat als zij daarvan dronk het een fontein zou worden in haar die tot in eeuwigheid zou stromen.

 

De troon van God en van het Lam hebben wij al eerder gezien, het is de verbondskist, met de wet van God binnenin en het verzoendeksel er op. God zetelt op het verzoendeksel tussen de cherubs, het water wat hier uitstroomt is de kennis van het woord van God. Zijn wet die in de verbondskist ligt geeft een stroom van kennis, en geneest iedereen die zonde ziek is. Zij die van het geboomte des levens eten, zijn vruchten en zijn bladeren zullen genezen van hun zonden.

 

De bomen worden hier omschreven dat zij twaalf maal per jaar vrucht dragen, en dat zij hun blad nooit verliezen, dit is natuurlijk allemaal een verwijzing naar de boom des levens in de hof van Eden. In de Griekse tekst staat dat er twaalf soorten vruchten zijn en dat de bomen iedere maand andere vruchten dragen, dan komen wij weer aan dat bekende getal honderd-vier-en- veertig, (12x12) wat verwijst naar ieder die verlost wordt. De conclusie is dan ook dat iedereen die zich hier in dit leven bekommert om God en Zijn heilige wet dat die zowel hier als daar zal drinken van het water des levens dat uit Zijn troon stroomt, en eeuwig in kennis zal toenemen door dat tot zich te nemen wat van God uit gaat.

 

Het licht van de zon en de maan zal verbleken door het licht wat van God uitgaat, Nooit meer zal er de duisternis van onwetendheid zijn want wij zullen God daar kennen zoals Hij ons hier heeft gekend. Nu nog zien wij door een spiegel in raadsels, maar dan zal ons kennen volmaakt zijn, en wij zullen met Christus als koningen heersen.

 

Slotwoorden

De engel wijst Johannes er op dat al de dingen die hij in deze visioenen gezien heeft betrouwbaar zijn. Al deze visioenen zijn gegeven zodat de gelovigen van alle tijden weten in welke tijd zij leven, nu alle profetieën van de bijbel vrijwel zijn vervuld, weten wij dat de wederkomst niet ver weg kan zijn. Vers zeven herhaalt: Ik kom spoedig, ook dit spoedig verwijst niet naar de lengte van de tijd tot de wederkomst, maar het feit dat God niet aarzelt om al de profetieën in vervulling te doen gaan. Weer komt Johannes in de verleiding om de boodschapper van God te aanbidden in plaats van de Schepper zelf, ook nu wijst de engel hem er op dat ook hij een dienstknecht van God is en dat alleen God aanbidding waardig is.

 

Niet verbergen

De oproep van God door de engel aan Johannes en ons is dat wij de woorden van dit boek niet moeten verzegelen of opsluiten, wij moeten deze woorden bekend maken aan ieder die ze wil horen. Het zal onderscheid maken tussen hen die zich door deze woorden wil laten reinigen en hen die kiezen voor de onreinheid die satan ons biedt om ons zolang wij hier op de aarde zijn in zonde te leven.

 

Loon?

Vers twaalf heeft het over het loon dat Jezus meeneemt om aan iedereen te geven naar dat zijn werk is. Ik dacht dat wij behouden werden om niet en dat er geen werken waren in het oordeel? Het werk waarnaar gekeken zal worden is of wij ons heil van God en Zijn Messias verwachten, of dat wij op onze eigen daden hopen. Ons werk is het zien op Hem die voor ons gestorven is, en het bloed dat ons reinigt van alle zonden.

Er wordt een lijst opgenoemd van de zonden van hen die verloren gaan. Zij hebben hier op aarde de zonden lief gehad, zij hebben die zonden nooit los willen laten, zij zijn als het ware één geworden met de zonden en zouden nooit in een zondeloze omgeving willen wonen, en zij krijgen wat zij willen. Zij delen in het lot van hun leider satan, het loon wat de zonde biedt is de eeuwige dood. Vers zeventien maakt weer helemaal duidelijk dat wij slechts hoeven te komen en dat water des levens te drinken en dat het volkomen gratis is, het is zowel de Heilige Geest die roept om dat te doen als ook de gemeente, en de gemeente dat bent u.

 

Laatste waarschuwing

Niemand kan of mag aan deze woorden van de profetie toevoegen of daar vanaf halen, als wij dat toch doen dan staat ons eeuwige leven op het spel. En hoe is dat dan met ons die proberen de woorden van deze profetie uit te leggen en begrijpbaar te maken, maar daar ongetwijfeld in te kort schieten, kost ons dat dan ons eeuwig leven?

 Is het dan maar beter het boek niet te openen en het proberen te doorgronden? Nee, ik denk dat God ons allemaal oproept om de profetieën van dit boek en andere profetieën van de bijbel onder gebed te bestuderen, totdat de morgenster in volle sterkte in ons hart schijnt. Wij zullen hier aan deze kant van de eeuwigheid zeker niet alles in zijn perfectie verstaan, maar dat is geen excuus om er niet dagelijks mee bezig te zijn.

 

Laten wij, én alleen én gezamenlijk de bijbel en zijn profetieën bestuderen, want het is levend water dat stroomt van de troon van God, laten wij in dit licht leven dan zal de tweede dood geen macht over ons hebben!

 

Piet Westein