Nieuwsbrief 20150405 Geeft oorlog vrede?

Nieuwsbrief 20150405 Geeft oorlog vrede?

Beste lezer, geeft oorlog vrede?

 

De wereld heeft veel oorlogen gekend. Oorlogen die zijn gevochten met een kruis voorop, omdat het land “bekeerd” moest worden. Oorlogen om macht, prestige of omdat het land “bevrijd” moest worden. Nu in onze beschaving, zoals dat genoemd wordt, is er nog steeds oorlog. De wereld is veranderd de mensen niet.

 

Ook is er een zwarte bladzijde in de geschiedenis geweest. Een tijd waarin “de kerk” een grote macht had, ze had macht over keizers en koningen. Religie en politiek gingen hand in hand, ook nu zien we dat nog. Het lijkt heel mooi politiek bedrijven vanuit een religieus uitgangspunt. Maar God heeft voorzien, Hij ziet en weet dat mensen dat niet kunnen.

 

God heeft in Zijn woord de opdracht gegeven om politiek en religie gescheiden te houden. De priesters kwamen uit de stam van Levi en de koningen uit de stam van Juda en dan nog alleen de afstammelingen van David.

 

Nu in deze tijd gaan de religie en politiek steeds meer samenwerken en neemt “de kerk” haar macht terug in handen. Er worden adviezen aan de machtshebbers van de wereld gegeven en ze pleit voor “rechtvaardige oorlogen”. Oorlogen die de vrede moeten bewerkstelligen, alsof oorlog vrede kan geven. Heeft de geschiedenis ons niet geleerd dat oorlog nog steeds geen vrede gebracht heeft. Alleen God kan vrede geven.

 

Galaten 5: 22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Daartegen richt de wet zich niet. 24 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. 26 Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

 

2 Petrus 3:13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede.

 

Greetje van den Berg